Disciplinnämnd (DN)

Disciplinnämnden 2024

SVERAKs DN beslutar i ärenden rörande enskild medlem, som brutit mot SVERAKs stadgar och/eller SVERAKs och FIFes regler eller handlat på ett sätt som är ägnat att skada eller motverka SVERAKs och/eller FIFes mål och verksamhet. Generell preskriptionstid för anmälan till DN är 24 månader. DN kan vid särskilda skäl besluta om längre preskriptionstid, dock max 60 månader. Har ”brottet” begåtts längre tillbaka behandlas alltså inte ärendet.

Läs mer om disciplinnämndens arbete samt om hur du anmäler ett ärende på sidan “Stadgar & Regler”

Har du funderingar? Oavsett om du är enskild klubbmedlem eller kattklubb kan du ställa fråga till DN. En fråga innebär INTE en anmälan.

DN-ledamot 1 Katarina Wolffram (sammankallande)
katarinaw@katteriet.se
070-693 91 51

DN-ledamot 2 Lena Böörs
lena.boors@nerk.se
019-20 22 55

DN-ledamot 3 Wendy Mörk
wendy.mork@telia.com
073-205 58 11

DN-ledamot 4 Anna-Karin Lénshof
annakarin.lenshof@gmail.com
070-319 29 42

DN-ledamot 5 Malin Sundqvist 
malin@arzish.se
070-765 85 46

Rulla till toppen