Regler, lagar & avtal

Regler & avtal
Ansvar inför lagen

Det finns ett flertal lagar och regler som varje kattägare ska känna till. Är man medlem i SVERAK gäller även att man ska följa FIFes och SVERAKs stadgar och regler. En ansvarsfull kattägare tycker att lagtexterna är rätt självklara – men tyvärr tar inte alla kattägare sitt ansvar. Det visar sig inte minst genom den mängd sommarkatter som lämnas åt sitt öde utanför sommarstugor varje år och att en del betraktar katten som en slit-och-släng-vara.

Vi är alla skyldiga att följa lagen – och vi ska vara medvetna om vad som gäller och vilka konsekvenser det kan innebära om vi inte följer den? Om man till exempel allvarligt bryter mot vissa av reglerna i djurskyddslagen, gör man sig skyldig till djurplågeri.

Jordbruksverket är central myndighet för djurskyddslagen. Det betyder att Jordbruksverket har ansvar för att utforma bestämmelser, baserat på de lagar som gäller i Sverige och inom EU.  Jordbruksverket samordnar också länsstyrelsernas arbete med djurskydd samt ger råd och vägledning i deras arbete.

Länsstyrelserna arbetar förebyggande med information och utbildning för bland annat djurägare. Länsstyrelserna kontrollerar också att de som har djur följer bestämmelserna om djurskydd. Kontrollen gäller främst företag och andra som håller flera djur, som till exempel lantbruk, kennlar och stuterier. Privatpersoner med sällskapsdjur kontrolleras inte regelmässigt, men även privatpersoner kan få kontrollbesök om någon gör en anmälan till länsstyrelsen. Om du har frågor om ett djurskyddsärende ska du kontakta din länsstyrelse.


Regler – för katten!

Den 1 maj 2008 trädde Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt i kraft. Vi rekommenderar besök på Jordbruksverkets hemsida där författningarna finns i sin helhet. Nedan följer några utdrag från Jordbruksverkets hemsida:

Du ansvarar för dina djur

Du som har djur ansvarar för att dina djur har det bra. Du ska behandla dina djur väl och skydda dem mot onödigt lidande och sjukdom. Djuren ska hållas och skötas i en god djurmiljö som ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

Katter som far illa eller stör

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt? Om du misstänker att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Om det är akut och du inte kan nå länsstyrelsen kan du kontakta polisen.

Rulla till toppen