SVERAK-uppfödarens ansvar vid överlåtelse

Katten ska vara minst 14 veckor gammal*

Fjorton veckor är den lägsta ålder en kattunge ska ha uppnått för att få flytta från sin mamma enligt FIFe´s (SVERAKs) regler. 

* OBS! Nyhet från 1 september 2023 – läs inlägg gällande ålder på kattungar vid leverans >>

Vissa kattungar kan vara sena i sin utveckling och då är det lämpligt att behålla dem hos “mammakatt” ett tag till. Om en kattungespekulant bestämmer sig att köpa från dig som uppfödare när kattungen har flera veckor kvar till leverans – “spika inte” leveransdatum förrän du vet att kattungen är redo att flytta. En del köpare tror att tolv veckor är bestämt om de inte får reda på något annat.

Du får aldrig leverera en kattunge som är yngre än tolv veckor! Om det finns särskilda omständigheter – exempelvis att kattmamman dör – måste du ansöka om dispens hos Jordbruksverket* först. De brukar hantera frågor och sända beslut via e-post.

*Notera att Jordbruksverket har 12 veckor, vilket innebär att dispens för flytt innan 12 veckor ska sökas hos Jordbruksverket. Därefter gäller att ansöka om dispens hos SVERAK.

Följande rutin gäller därefter mot SVERAK när Jordbruksverket har beviljat skriftlig dispens:

  • Kansliet diarieför ärendet och besvarar frågeställaren direkt att dispens är beviljad enlighet med Jordbruksverkets beslut.
  • SVERAKs styrelse informeras vid nästkommande möte genom att dnr och ärendets art noteras under punkten ”Konfirmering av AU-och e-postbeslut.”

Katten ska vara stambokförd och stamtavla ska överlämnas

OBS! Stamtavla för stambokförd raskatt ska överlämnas till ny ägare. Det är bara uppfödaren som kan registrera kattkull – senare ägare kan inte göra det.

Om stamtavlan av någon anledning inte är utfärdad ska du som uppfödare kontakta din kattklubb och be att få ett så kallat “Intyg under registrering”. Du överlämnar intyget till köparen för att på så sätt visa att stamtavla är på gång.

Katten ska vara fullvaccinerad

OBS! Uppfödare får inte överlåta grundvaccinering till den nya ägaren!
Katten ska vara grundvaccinerad mot kattpest, kattsnuva och kattherpes och intyg på detta ska överlämnas till köparen. Normalt sker grundvaccination genom två vaccineringar; den första när kattungen är cirka åtta veckor och den andra när den är cirka tolv veckor. SVERAK rekommenderar att den andra vaccinationen inte sker samma dag som katten flyttar.

I alla vaccin godkända mot kattsnuva i Sverige finns skydd mot kattsnuva i form av felint calicivirus (FCV) och felint herpesvirus typ 1 (FHV, kallas också felint rhinotrakeitvirus). De preparat som innehåller skydd mot kattsnuva och kattpest, dvs felint panleukopenivirus (FPLV), har skydd mot båda kattsnuvevarianterna.

Kattsnuve- och herpesvaccinets immunitet har en varaktighet på ett år och därför ska katterna omvaccineras årligen. Vaccin mot kattpest har däremot en längre varaktighet vilket innebär att man inte behöver “fylla på” med skydd mot detta varje år.

Katten ska vara veterinärbesiktigad

OBS! Uppfödare får inte överlåta veterinärbesiktning till den nya ägaren! 

Katten ska vara veterinärbesiktigad innan den byter hem. Det veterinära intyget får enligt SVERAKs regler inte vara äldre än sju dagar och det ska överlämnas till den nya ägaren. Dagen som intyget är utfärdat räknas som dag ett, vilket innebär att om katten är besiktigad en måndag så är intyget giltigt till och med söndag samma vecka.

Detta gäller oavsett vilken ålder katten har.

Katten ska vara ID-märkt

OBS! Uppfödare får inte överlåta ID-märkning till den nya ägaren!
ID-märkning ska vara gjord – detta sker vanligtvis med mikrochip men kan även vara örontatuering. ID-nummer ska framgå av veterinärintyget (från 1 januari 2020)
Katten ska vara veterinärbesiktigad.

Katten ska ägarändras i SVERAKs stambok

OBS! Ägarändring är viktig! Läs mer om ägarändring här.

Nu kan du göra ägarändring online. Det innebär att du nu kan ägarändra ägd katt online via MinaKatter. Läs mer om hur du gör det på sidan ”Starta en ägarändring online”.

När du får stamtavla från SVERAK följer en något förenklad blankett (i A5-format) för ägarändring med. Detta intyg insänds i original (ej scannat via e-post) till SVERAK senast 30 dagar efter överlåtelse. Behöver du fler blanketter kan du använda blnr 1031, “Ägarändring raskatt”. Tänk på att om du gör ägarändringen online via MinaKatter (med mobilt Bank-ID) så behövs det inte skickas in några blanketter till SVERAK.

Det bästa är att du som uppfödare ansvarar att intyget sänds till SVERAK. Att överlåta detta ansvar till ny ägare innebär alltför ofta att intyget inte insänds i tid – eller inte insänds alls. En ny kattköpare får mängder med papper och har sitt fulla fokus på sin katt – och glömmer tyvärr ofta bort att skicka in detta viktiga papper.

Överlåtelseavtal/köpeavtal ska skrivas

Överlåtelseavtal ska undertecknas och du och köparen ska behålla var sitt exemplar i original.

“Kan jag göra tillägg/bilagor till överlåtelseavtalet? Veterinären hittade ett fel på katten jag ska sälja, måste jag sänka priset? Kan köparen, eller säljaren, när som helst avbryta köpet?”

Frågorna som kan dyka upp när man ska köpa eller sälja en katt kan vara många. Vi har listat några av de vanligaste frågorna och svarar på dom här:

Avtal – vanliga frågor & svar >>

Rulla till toppen