Ansökan - stambokföring av kull

Blanketten
Beställning av stamtavlor sker genom blankett 1001 –  ”Stambokföring av kattkull”.
Använd alltid aktuell version!

OBS! Glöm inte att kryssa i om du vill ha hälso/vaccinationfoldrar, stambokföringen sänder inte ut dessa separat! Den övre halvan av blanketten gäller föräldradjur, parningsdatum och ägare – den nedre halvan gäller uppgifter om kullen. 

Om hankatten har fler än en ägare registrerad i stamboken, så är det den som var hans huvudägare (vid parningstillfället) som ska underteckna ansökan. Är ägaren av honkatten, innehavare av stamnamn, så är det huvudinnehavaren av stamnamnet som skriver under ansökan.

Sänd ansökan till din klubb

Antingen via “vanlig” vanlig post eller via mail (om din klubb godkänner det – kontrollera med din klubb hur de vill ha in dina underlag). Observera att alla underlag ska vara fullt läsbara samt enkla att skriva ut. Digitala bilagor sänds lämpligtvis som .pdf eller .jpg. Appen “Adobe Scan” är enkel att ladda ner och använda sig av för att tillverka bra pdf.
Sänder du ansökan digitalt, så ska ansökan alltid ligga som första sida. Tänk på att spara bilagorna med relevanta namn; klubb+kullreg+stamnamn+EMS+DOB ex
SK Kullreg S*TC Paradises BUR 200513
Intyg far
Intyg mor
Kvitto… osv

Glöm inte bifoga eventuella intyg (avelsintyg och/eller hälsointyg)som krävs för att stamtavlor ska kunna utfärdas (särskilt viktigt om det är kattens första avkommor som ska stambokföras). Glöm inte att bifoga kvittokopia!

Är stamtavlan inte klar
Ansökan om stamtavlor ska alltid ske i god tid innan leverans! Men, har du av någon anledning inte erhållit ungens stamtavla, så kan du som uppfödare i undantagsfall be din klubb (avelssekreterare) om intyg att katten ligger “under registrering”, ett så kallat “u-reg intyg).
Enligt reglerna ska katten – vid överlåtelse – vara stambokförd och stamtavla ska överlämnas till ny ägare. Du överlämnar intyget till köparen för att på så sätt visa att stamtavla är på gång.

Ansvar vid försäljning

Att tänka på:

 • Stamnamn (godkänt av FIFe)
  Är det din första kull? Då får du stambokföra den utan stamnamn – tänk på att kattungenamnet endast får bestå av ett ord (som inte går att dela i flera) med maximalt 19 tecken. Om du ska ta ytterligare en kull ska stamnamn registreras – läs mer här om stamnamn och hur du ansöker.
  Har du stamnamn får det “totala” namnet innehålla maximalt 35 tecken (S*/SE* räknas inte med). Längd på kattungarnas namn beror alltså på hur många tecken stamnamnet har. Observera att eventuell apostrof, mellanslag och genetiv-s räknas som tecken.
 • Födelsedatum – kontrollera att du skrivit rätt datum – jämför det mot parningsdatum; en katt är dräktig cirka 65 dagar.
 • Ras och färg (EMS-kod)
  EMS-koden för ras anges med tre bokstäver (se fullständig EMS-lista på FIFes webbplats).
  EMS-kod anges alltid i viss ordning med färg först och därefter eventuellt vitfläcksgrad, pälsmönster färg på kroppen/maskning, svanslängd, ögonfärg och öronform (ex.vis n 03 21 33 52 72).
  Observera! Alla helvita, samt höggradigt vita katter (EMS-kod 01, van och 02, harlekin) registreras med ögonfärg. Detta gäller alla raser (undantaget maskade färger 31, 32 och 33 och orientaliskt korthår och långhår).

Hela kullen ska stambokföras samtidigt. Du får inte undanhålla någon kattunge eller kull, däremot så stambokför man i allmänhet inte eventuellt avliden unge (kontrollera med ditt försäkringsbolag om du har ett pågående försäkringsärende, då kan man ibland behöva att även den ungen stambokförs). 

Om  FIFes EMS-system

Om stambok och stamtavla 

Rulla till toppen