Värderingsnorm

Sveriges Kattklubbars Riksförbund – Kattförbundet SVERAK tillhandahåller

Värderingsnorm för katt med stamtavla eller huskattbevis utfärdat av SVERAK som riktmärke vid skadereglering, ersättning och vid tecknande av livförsäkring

SVERAK stambokförd raskatt

Generell nivå för RASKATT

– från 10 000 kr

– eller verifierat inköpspris
(Vid varje försäljning bestäms priset för raskatt av uppfödaren själv – inte av SVERAK.)

Begreppet raskatt innebär att katten är stambokförd och har en stamtavla. Raskatt registrerad i SVERAK finns i FindUs – SVERAKs stambok på nätet.  En katt som inte är stambokförd (utan stamtavla) betraktas som en huskatt, oavsett hur den ser ut eller vilka föräldrar den har.

Tillägg till generell nivå:
Katt använd i avel – 50 % på grundpriset

Tillägg:
Avelsmerit – DM, Distinguished Merit 
10 000 kr

Tillägg för varje ytterligare FIFe-titel

CH Champion/PR Premier
1 000 kr

IC International Champion/IP International Premier
1 000 kr

GIC Grand International Champion/GIP Grand International Premier 
1 500 kr

SC Supreme Champion/SP Supreme Premier
2 000 kr

WW, World Winner 
5 000 kr

Övriga Winnertitlar såsom NW, AW, BW, MW, NSW eller SW
2 500 kr

DSM, Distinguished Show Merit 
1 500 kr

DVM, Distinguished Variety Merit 
1 500 kr

JW, Junior Winner 
1 500 kr

Huskatt med SVERAK huskattbevis

Generell nivå för HUSKATT

1 500 kr

En katt som inte är stambokförd (utan stamtavla) betraktas som en huskatt, oavsett hur den ser ut eller vilka föräldrar den har. Läs mer om huskattbevis.

Tillägg för utställningsmeriter

DSM, Distinguished Show Merit 
1 500 kr

Värderingsintyg

Efter skriftlig begäran kan SVERAK utfärda ett värderingsintyg – för vidarebefordran till Trafikverket/Försäkringsbolag – för katt med stamtavla eller huskattbevis utfärdad av SVERAK.

Följande villkor gäller:

 • avgift per värderingsbevis 495 kronor förskottsbetalas till SVERAK
 • vid ansökan anges
  • kattens registreringsnummer alternativt huskattbevisnummer i SVERAK
  • kattens namn och kattens ID-nummer
  • registrerad ägares namn, personnummer och adress
  • avliden/skadedatum
 • underskrift och intygande på heder och samvete om riktigheten av uppgifterna som lämnas
 • ansökan sänds till SVERAKs kansli i original

Enligt uppgift återbetalar Trafikverket inbetald avgift om ersättningsanspråk godkänns.

Rulla till toppen