Inbjudan till utställning

Inbjudan till utställning ska vara SVERAKs kansli tillhanda senast tre månader före första utställningsdagen.

Kontrollera inbjudan så att alla uppgifter enligt reglerna är med. Oftast används samma layout år efter år – tänk på att hålla koll på eventuellt ändrade regler.

Glöm inte att skicka ny inbjudan till kansliet om ni gör uppdateringar efter att den har blivit godkänd.

Uppgifter som ska vara med på inbjudan

SVERAKs styrelse har lämnat SVERAK-klubbarna en generell dispens från ”Regler för utställning” angående utställningslokalens adress på inbjudan. Dock ska lokal meddelas utställaren senast i samband med skick av utställarbekräftelse. Först när klubben kan ange utställningslokal (=leveransadress) hanterar SVERAK bokning av burpool och materialbeställning. Leveransadress är nödvändig för att leverans av sponsormaterial (priser) och eventuella burar ska kunna ske.

Första anmälningsdag och inbetalningsdag ska vara tidigast tre månader före första utställningsdagen. Om anmälningsperiod skiljer sig från inbetalningsperiod ska detta tydligt framgå i inbjudan. Tänk på att ej sätta början av anmälningstid precis under semesterstängning eller julstängning på kansliet.

Tänk på att om ni skriver ett fast datum så är det det som gäller även om ni stängt anmälningstiden tidigare än angett. 

Det kan även vara bara att ange om katalogen ingår i priset eller om den kostar extra.

(ISO-kod) där domaren bor (inte där domaren är medlem) samt vilka kategorier respektive domare ska/är behöriga att döma. Ange endast de domare som accepterat domaruppdraget.
Till FIFes domarlista

När man anger domarnas behörighet skriver man arabiska siffror (d.v.s. 1, 2, 3 och 4). Det finns (och kommer kanske alltid att finnas) domare som inte har full behörighet för en kategori och detta ska framgå på ett tydligt och enkelt sätt. För att göra detta har det som ett komplement skapats fyra s.k. ”rasgrupper”.

RasgruppRaser
AEXO, PER
BRAG, SBI, TUV
CABY, CRX, DRX, DSP, GRX, JBT, RUS, SOM, SPH
DBAL, OLH, OSH, PEB, SIA

Dessa ska användas som tillägg för de domare som inte har behörigheter för alla raser i kategori 1 och 4.

Det ska finnas förteckning över hotell eller boende som tillåter katter så att utställarna själva kan göra sina bokningar

De utställningsregler som finns beträffande katternas hälsa samt gällande gränsbestämmelser.
Många klubbar skriver: “FIFes och SVERAKs regler gäller liksom Jordbruksverkets hälso- och gränsbestämmelser. För mer information, se www.sverak.se respektive www.jordbruksverket.se.

  • Ange tider för incheckning/veterinärincheckning samt om det är stickprov.
  • Ange när utställningen stänger för utställare. Om det är efter panelerna måste en “senast”-tid anges.
  • Ange öppettider för besökare

Om tidig hemgång tillämpas måste detta framgå tydligt. För att tidig hemgång ska få tillämpas gäller:

  • Katter får endast lämna utställningen under en specifik tidsperiod mellan grundbedömningar och Best in Show paneler. Arrangören informerar om vilken tidsperiod som gäller under utställningen.
  • Tidig hemgång gäller inte för assistenter, eller katter som nominerats eller av annat skäl ska uppvisas i Best in Show panelen. Dispens från detta kan lämnas av arrangören.
  • Arrangören måste tydligt upplysa utställarna om villkoren för tidig hemgång och verka för att inte grundbedömningar eller paneler störs.
  • Monterhyrare ska på förhand informeras om att utställare kan välja att inte vara kvar under hela dagen.

Till vilken anmälningsavgiften ska inbetalas. Skriv vad utställaren ska ange för meddelande i betalningen.

Information om att försäkringen endast gäller för SVERAK-medlemmar, ingen annan. Ni kan te.x använda texten “Alla funktionärer (klubbfunktionärer, elever, assistenter, domare) som är enskilda medlemmar i en SVERAK-ansluten klubb är försäkrade mot olycksfall genom SVERAK.”

Max antal katter ni kommer ta emot på utställning så att utställarna ska veta hur stor utställningen är.

SVERAKs och FIFes aktuella logotyper ska finnas med däremot finns det inget krav att samarbetspartners logotyper finns publicerade. Om plats finns på inbjudan bör, som en ren artighetsgest, även Royal Canins och Agrias logotyper vara med. Tänk på att använda Royal Canins korrrekta logotyp- vit bakgrund med ett litet trademark-märke till höger.

 
 

Gångarna mellan burraderna ska vara minst två meter breda i de fall då utställare, besökare och assistenter delar utrymme.
Hänsyn till delat utrymme och fri gångbredd bör naturligtvis iakttas även framför domarringarna och i övriga utrymmen där utställare, besökare och funktionärer rör sig.
Arrangerande klubb anmodas att i de fall möjligheten att använda catstrollers kan vara begränsad på grund av lokalens storlek eller utformning, informera om detta i utställningsinbjudan så utställare har möjlighet att välja eller anpassa sig efter förutsättningarna.

Skicka för granskning
När inbjudan är klart sänds den för godkännande via e-post som bifogad fil (word, pdf eller dylikt) eller per post till SVERAKs kansli. Tänk på att inte publicera inbjudan på er egen webbplats innan den är godkänd.

Publicering
Så snart inbjudan blivit godkänd noteras 1:a datum för anmälan samt länk till klubbens hemsida på SVERAKs utställningskalender. Inbjudan kommer att publiceras i ett nummer av Våra Katter som A5-format (kansliet skickar till redaktören) – ange gärna i vilken utgåva ni vill ha inbjudan.

Firar ni jubileum? 50 år, 60 år, 70 år, 75 år, 80 år, 90 år osv – och samma år arrangerar utställning – då får ni er utställningsinbjudan som en helsida. Påminn gärna om detta när ni skickar inbjudan för kontroll.

Kontrollera inbjudan

Alla utställningsarrangörer ska skicka in sina inbjudningar i god tid till kansliet för kontroll.

Varför kräver vi detta? Jo, för att i FIFes värld så är det SVERAK som arrangerar utställningar i Sverige. SVERAK i sin tur låter klubbarna arrangera utställningar men det är fortfarande SVERAK som är ansvarig gentemot FIFe. Därför måste och vill vi se till att utställningarna arrangeras på rätt sätt och att reglerna följs.

Ett sätt är att kontrollera inbjudningarna, så att de är korrekta enligt regelverket när de enskilda medlemmarna ska anmäla till utställning. SVERAKs kansli ska ha inbjudan senast tre månader före utställningen. Tänk på att sända inbjudan i god tid, den publiceras bara i Våra Katter om det fortfarande är möjligt att anmäla till utställningen när tidningen kommer ut.

Vad händer om det finns inbjudningar med delvis olika innehåll till samma utställning? Om kanslipersonalen uppmärksammar att det finns olika versioner av inbjudan kontaktas den aktuella klubben för att rätta till olikheterna. Detta för att utställarna ska ha rätt information när de anmäler till en utställning.

Hur sent kan en arrangör ändra i inbjudan? I princip kan ändringar ske fram till anmälningstidens början när det gäller typ av utställning, men det är ovanligt att byta utställningsform så sent. Däremot kan byte av domare ske ända fram till utställningen. Om korrekt inbjudan inte har kommit till kansliet före första anmälningsdag kan SVERAKs styrelse besluta att utställningen ställs in! Det är som sagt SVERAK som är ansvarig för alla utställningar.
/SVERAKs styrelse

Rulla till toppen