FIFe Breed Council (BC)

FIFes Breed Council, eller översatt till svenska; FIFes rasråd, är till för att enskilda medlemmar, med viss erfarenhet, ska kunna arbeta för sin ras inom strukturen för FIFe. Varje rasråd utser en sekreterare som är rådets språkrör till rasråds-administratorn hos FIFe. Tanken med rasråd är att skapa en kommunikationskedja mellan FIFes generalförsamling, FIFes styrelse, FIFes kommissioner och enskilda medlemmar.

Varje ras som är godkänd, eller preliminärt godkänd, av FIFe kan ha ett rasråd. Allt som behövs, om rasen inte redan har ett rasråd, är att någon är villig att åta sig rollen som sekreterare.

För att ansöka om medlemskap måste man uppfylla vissa kriterier:

  • inneha ett stamnamn
  • vara minst 25 år gammal och varit medlem i minst fem år
  • fött upp och stambokfört minst fem kullar inom FIFe av aktuell ras
  • fött upp minst en GIC/GIP av aktuell ras eller ställt ut aktuell ras minst tre gånger/år de senaste tre åren

Observera att SVERAK kan, efter skriftlig ansökan, ge dispens på ett av ovanstående krav.

För att ansöka om medlemskap i rasråd för de preliminärt godkända raserna bombay eller lykoi gäller:

  • inneha ett stamnamn
  • vara minst 25 år gammal och varit medlem i minst två år
  • fött upp och stambokfört minst en kull inom FIFe av aktuell ras

Ett rasråd som har medlemmar från minst åtta olika FIFe-förbund, kan sända motion rörande sin ras till FIFes generalförsamling. Det är alltså ett bra sätt att kunna påverka. Utöver det kan alla rasråd meddela administratorn vad rådet anser om motioner som rör egen ras. Dessa synpunkter kommer generalförsamlingen tillhanda, då administratorn är på plats för att representerar rasråden.

Är du nyfiken på om rasråd kan vara något för dig?

Gå in och läs fullständig information på FIFes hemsida https://fifeweb.org/cats/breed-councils/

Rulla till toppen