Material vid utställning

Tänk på att skicka materialbeställning i god tid till SVERAKs kansli

Beställning
Använd formuläret “Beställningsavtal utställningsmaterial”

Material
När klubben beställer material till utställningen undertecknas samtidigt ett samarbetsavtal. Detta avtal innebär att ni bland annat får bedömningssedlar och nummerlappar med Royal Canins logotyp utan kostnad – under förutsättning att avtalet följs. Tänk på att använda det sponsorrelaterade materialet! 

“Allmänt” utställningsmaterial
“Utställning” = certifikat (vid 2-cert erhålls dubbel omgång)

•  avel- och uppfödningsblanketter – skivs ut själv av klubben

•  FIFe-kokard – 1 st (per cert/utställning)

Utställningsmaterial enligt samarbetsavtal 
En mer utförlig information om vad samarbetsavtalet omfattar finns här (lösenordsskyddad sida) – tänk på att noga läsa igenom och följa avtalet. I korta drag innebär avtalet att klubben bland annat erhåller:

annonsbidrag – vid annonsering i media. Läs mer om annonsbidrag under fliken “efter utställningen”

kattmat till utställda katter, eventuellt provpåsar samt kattmat (priser) till vinnande katter samt eventuellt kattmat att dela ut till besökare

bedömningssedlar

nummerlappar …numrerade nummerlappar – vid 2-cert är det lämpligt att fortsätta påbörjad nummerserie även dag 2 – det vill säga, börja inte om på nummer 1 vid söndagens utställning
…blanka nummerlappar – till avel, uppfödning, senior, veteran, kull och ”extrakatter”

Leverans
Leverans av “allmänt” utställningsmaterial, bedömningssedlar, nummerlappar och utställarmärken sker från SVERAKs kansli till den som är angiven som mottagare. Om klubben vill hämta materialet på kansliet – meddela detta i samband med beställning.

Assistentskjortor

SVERAK har köpt in assistentskjortor till alla utställningsarrangerande klubbar. Urvalskriterium har varit de klubbar som arrangerat/arrangerar utställning 2015-2016 och 2017 och antal skjortor är beräknat på antal anmälda katter. Detta innebär att tidigare hantering med skjortansvariga upphört och att klubbarna tar ansvar för egna assistentskjortor. Vi hoppas också på att klubbar, inom samma geografiska område, kan samarbeta och vid behov låna varandras skjortor.

Tänk på att endast SVERAKs assistentskjortor får användas vid utställningar arrangerande av SVERAK-klubbar!

Logotyp mm
De nya assistentskjortorna har inga kommersiella logotyper – bara SVERAKs logotyp. SVERAKs styrelse har beslutat att inga kommersiella logotyper och/eller namn får förekomma på skjortorna.

SVERAK-klubb genom egen försorg kan lägga till sin klubbs logotyp eller klubbnamn på skjortans front över bröstficka – storlek maximalt 6 x 6 cm

Skjortorna levereras med information om tvätt och stryk – denna information är sammanställd utan eventuella klubblogotyper/namn och skötselråd kan naturligtvis behöva justeras om klubben beslutar om egna logotyper (eller namn).

“Personliga skjortor”
En del av våra assistenter kommer att ha “personliga” assistenskjortor med sitt namn. 

Samarbetsavtalet

SVERAK kan inte garantera att avtalet gäller vid leveranstidpunkt och tar inte på sig något ekonomiskt ansvar för eventuellt uteblivet material från samarbetspartners. Det är att betrakta som avtalsbrott att ”välja bort” delar av detta material! Antingen beställer klubben allt eller inget.

SVERAKs styrelse har beslutat att:

– om klubb vid utställning inte uppfyller samtliga punkter i gällande samarbetsavtal faktureras klubben en kostnad för beställt utställningsmaterial.

– om klubb vid utställning inte uppfyller samtliga punkter i gällande samarbetsavtal utbetalas inte något annonsbidrag.

– om klubb har bokat burpool och vid utställning inte uppfyller punkterna i gällande samarbetsavtal får berörd klubb inte någon subventionerad transportkostnad i samband med burpoolsutjämningen, eftersom denna subvention är en del av samarbetsavtalet.

Latkatt om samarbetsavtal – lösenord krävs

 
Rulla till toppen