Ersättning av huskattbevis

Har du erhållit ett huskattbevis från SVERAK som du av någon anledning vill ändra – eller har det förkommit och du vill ha ett nytt?

Vid ändring skickas det gamla huskattbeviset in för att ersättas med ett nytt. Har du ett bevis av äldre typ och det finns veterinära anteckningar och liknande på huskattbevisets omslag ”återanvänds” det och du får tillbaka det insända omslaget men med en ny inlaga.

  • Om fel kön angivits får ändring ske – och det är den enda gången kattens namn kan/får ändras.
  • Om fel födelsedatum angivits är det viktigt att uppdatera detta i beviset så det blir korrekt vid utställning.
  • Om fel EMSkod angivits på katt ska färgändring begäras. Om fel färg angivits på katt, kan färgändring göras efter att domare eller ägaren skrivit intyg om att katten ska färgändras.
  • FIFe-titeln registreras utan kostnad men vill du ha den inskriven i ditt originalbevis gäller ändring enligt sedvanlig rutin/kostnad för ersättningsbevis. En huskatt kan erhålla titlarna World Winner (WW), Scandinavian Winner (SW), National Winner (NW) samt övriga “winner-titlar” de kan även erhålla titeln Distinguished Show Merit (DSM).
  • Om ändring av ägare sker samtidigt ska både tidigare och ny ägare underteckna ansökan om ersättning av huskattbevis. Huskattbeviset sänds då till kattens nya ägare.

Ansök om ändring så här:

1. Hämta blnr 2011 “Ändring av huskattbevis” här – fyll noga i uppgifterna.
2. Förskottsbetala 100 kr till SVERAKs bankgiro 630-2962 eller Swish 1232228294
3. Skicka undertecknad blankett och det huskattbevis som ska ändras (om det inte förkommit) tillsammans med kvittokopia direkt till SVERAK.

Rulla till toppen