Ordlista katt

Det förekommer många ord inom genetik, hälsa, uppfödning med mera som kan vara bra att känna till. Detta är en liten ordlista – finns det ett ord du saknar – skicka e-post till SVERAKs kansli och hör om webbredaktören kan komplettera listan.


Agouti

Samlingsnamn för kattens mönster exempelvis tabby, tigré, spotted och tickad.

Allel

När en gen i ett locus förekommer i olika varianter kallas dessa alleler.

Blinkhinna

Blinkhinnan eller det tredje ögonlocket är belägen i ögats nedersta innervrå och den brukar bli synlig när katten är sjuk eller i dålig kondition.

Cell

Cellen är i stort uppbyggd av membran, cytoplasma och en kärna. Cellkärnan innehåller kromosomer.

Dilution

Ett anlag som späder ut en grundfärg så att till exempel en svart färg uppfattas som blå och röd färg som creme.

Dominant anlag

Ett anlag som i sin uppsättning kan dominera över och dölja att katten bär ett recessivt anlag, d.v.s. anlaget finns dolt och man ser det inte. I litteraturen benämns detta med versaler, i detta fall D.

EMS-kod

Om EMS-systemet
Den 1 januari 1992 ersatte och förenklade FIFes ras- och färgnummerlista ”Easy Mind System” (EMS) det gamla systemet med krångliga bokstavs- och sifferkombinationer som var olika för varje ras och färg.

Idag har alla raser, färger och mönster på stambokförda katter en förkortning. Rasen anges med tre bokstäver; PER står till exempel för perser. Efter rasen följer kod för kattens färg och mönster. För vissa färgvarianter ingår också kod för exempelvis ögonfärg, svanslängd, öronform och pälsstruktur.

Som exempel; en röd katt får alltid färgkoden ”d” oavsett ras, en maskad katt får alltid mönsterkoden ”33” och så vidare; det vill säga – en rödmaskad perser får EMS-kod PER d 33. Enkelt (?) eller hur! Men – ingen regel utan undantag för när det gäller rasspecifik färg, till exempel 33 (maskad) för helig birma och siames (som ju är maskade raser), 31 (burmamaskad) på burma och 01 (van) på turkisk van behövs inte detta anges.
Rasernas förkortningar hittar du på sidan “Ras- och färgkoder FIFe Easy Mind System – EMS

Fenotyp

Med detta menas det faktiska färgmässiga utseende som katten har – se skillnad mot genotyp.

Gen

En gen är en bestämd del av en kromosom som utgör en mall för ett protein. Det finns massor med gener på en kromosom. Protein är kroppens byggsten. Alla gener benämns med en bokstav enligt internationell standard. Varje gen har sitt bestämda ställe på kromosomen och detta kallas locus.

Genotyp

Med detta menas de färganlag som katten bär på men som den kanske inte visar – se skillnad mot fenotyp

Heterozygot

Heterozygot är katten när de båda anlagsparen i allelen är olika: man säger att anlagen är dominant respektive recessivt.

Hjärtfrekvens hos katt

Kattens hjärtfrekvens ligger på 140-240 slag/minut.

Homozygot

Det är katten när de båda anlagsparen i allelen är lika.

Hybrid hos katt

Kallas en katt vars föräldrar är från två olika raser. I Sverige är det förbjudet att som sällskapsdjur ha korsningar mellan tamkatt och vilda kattdjur. Med hybrid avses här avkomma i första t o m fjärde generationen efter korsning mellan vild art och tamkatt.

Kromosom

Kromosom är det genetiska materialet som finns i cellens kärna som är uppbyggda av DNA. Katten har 38 kromosomer, dvs 19 par. De är parvis lika, en är ett arv från modern och ett är ett arv från fadern.

Kryptorchism

Ibland händer det att hankatten ena (eller båda) testiklar inte ”vandrar” ner från buken till pungen som de normalt ska göra, utan istället ligger kvar i buken eller i ljumsken. Då säger man att katten är kryptorchid. Man får inte använda en kryptorchid hane i avel.

Locus

Locus kallas det förutbestämda ställe på kromosomen där genen sitter.

Melanin

Trots att kattens päls visar en sådan mängd olika färger, finns det bara två sorters pigment, rött och svart. Pigmentet heter melanin och det är utseendet på och fördelningen i hårstrået, av melaninkornen, som ger den stora variationen av färger. Rött melanin (phaeomelanin) ger röd och creme färg. Svart melanin (eumelanin) ger svart, blå, choklad, kanel, lila och fawn färg. Pigmentkornen kan vara normalt placerade och ge intensiv färg (fullfärg) eller klumpa ihop sig och ge utspädd färg (dilution). Anlaget för dilution är recessivt.

Medaljong i kattsammanhang

En vit fläck som sitter på kattens hals nära bröstet, på buken eller under armhålan. Medaljong är i allmänhet inte önskvärt enligt standarden.

Medicin

Experimentera aldrig själv med medicin till katten. Medicin avsedd för människor eller andra djur kan vara livsfarlig för katten! Ge katten medicin endast på veterinärens inrådan.
Att ge tabletter till en katt är inte alltid så lätt! Sätt katten i knäet, tag ett stadigt tag i huvudet och böj det varsamt bakåt. Håll tabletten i andra handen och öppna försiktigt munnen. Stoppa in tabletten så långt det går och slut munnen. Stryk lätt på struphuvudet fram och tillbaka till en spontan sväljreflex framkallas.

Monorchism hos katt

En defekt som innebär att hankatten endast har en testikel på plats.

Mutation

Anlag som har uppkommit spontant genom ändring av en gen. Ett muterat anlag kan antingen bli dominant eller recessivt. Mutationer är en del av det biologiska systemet.

Points hos katt

Är de delar på en maskad katt som är mörkare i färgen, dvs ansiktet, öronen, benen och svansen.

Polygen

En egenskap som påverkas av ett flertalet anlag som ligger spridda över kromosomerna. Olika saker som är påverkbara av polygener är bl a benlängd, svanslängd och mängden av vit färg.

Kattens puls

Kattens normala puls ligger mellan 110-140 slag/min.

Recessivt anlag

Ett recessivt anlag döljs helt av ett dominant anlag. I litteraturen benämns detta med gemener, i detta fall d.

Rufism

En rödaktig ton som finns i pälsen. Rufism anses önskvärt hos viltfärg, sorrel och bruntabby, där de förstärker den rödbruna färgen. Det är inte önskvärt hos creme och silvervarianter.

Skendräktighet

Katter skiljer sig från de flesta däggdjur genom att om ingen parning sker uteblir även ägglossning. Om honan blivit parad, och haft ägglossning utan att bli dräktig, kan vissa hormoner spela sitt spratt och honan blir skendräktig. Mängden producerat progesteron och östrogen är lägre hos en icke-dräktig katt än hos en dräktig – därför reagerar inte juvret med svullnad och rodnad hos en skendräktig katt. Honan kan börja löpa igen efter cirka 35 dagar då den så kallade gula kroppen återbildats.

Solid färg

En pälsfärg som är non-agouti, dvs icke mönstrad. Till de solida färgerna räknas blå, svart, röd, creme, choklad, lila, kanel och fawn samt kombinationer av dessa. Eftersom non-agoutianlaget är recessivt så kan två katter med solidpäls inte ge avkomma med agoutitecken.

Spotted

En pälsteckning som gör att katten ser fläckig ut på ryggen och sidorna. Fläckarna kan vara av olika former huvudsaken att de är väl avgränsade från varandra. Detta är samma anlag som ger tigré och tabbyteckning (agouti).

Stop

Är det lilla “böj” som önskas på näsan för vissa raser, bland annat perser.

Syskonras

Syskonraser är raser som har samma standard bortsett från pälslängd och/eller mönster. Exempel på syskonraser är perser och exotic, sibirisk katt och neva masquerade. För godkända raser tillåts parning med syskonraser utan tillstånd (såvida inget annat framgår i regler för uppfödning och stambokföring).

Tabby

Beroende av basfärg så är tabby ett mörkt väl definierat mönster med goda kontraster utan ticking. Mönstret har ett klassiskt M i pannan och en obruten linje som utgår från ögats yttre kant. Vidare så kan man se “tummärken” på öronen. En vertikal linje går från huvudet och når till skuldrorna och visar sig i form av ett fjärilsmönster. Från “fjärilen” går det en vertikal linje som slutar vid svanstippen. På sidorna ligger mönstret i form av ringar. Benen och svansen har också ringar.

Temperatur hos katt

Normal kroppstemperatur för katt är 38.0-39.5.

Ticking

Tickad kallar man hårstråna som är randiga genom pigmentering i hårtopparna.

Tigré

Beroende av basfärg så är tigré ett mörkt väl definierat mönster med goda kontraster utan ticking. Längs hela ryggraden löper en mörk rand ut till svanstippen. Från denna löper de vertikala ränderna ner över kroppen. Svansen och benen har färgade ringar.

Tipping

Den yttersta delen av hårstrået är mörkfärgat.

Täckhår

De grova hårstråna som täcker den normala pälsens yta och skyddar underpälsen från bland annat väta.

Underpäls

Den päls som ligger direkt under täckhåren. Underpälsen består av mellanhår, mellanull och ullhår.

Underull

Den mjuka, fina pälsen som ligger närmast kroppen. Underullen har en värmande påverkan.

Vanmönster

Van är en grad av vitfläck och består av två fläckar i ansiktet som separeras av en bläs. En fläck ligger vi svansroten och fortsätter efter hela svansen. Inga vita hårstrån får förekomma i de färgade delarna. Tre oregelbundna fläckar på kropp och/eller ben tolereras enligt standarden.

Variant, Var

Korthårig katt som bär gen för långhår.

Vikt på en katt

Normalvikten hos en vuxen katt ligger mellan 2,5 – 8,0 kg beroende på ras. Normalvikten för en nyfödd kattunge av medelstor ras ligger på 80-110 g.

w – ems-kod för helvit katt

Vitgenen är dominant och ger helvita katter som kan dölja vilken genetisk färg som helst.
Risken för dövhet är större för vita katter och för att få ställa ut på utställning eller använda en vit katt i avel ska hörandeintyg, utfärdat av veterinär, uppvisas.

x-färg

Icke godkänd certifikatfärg, det vill säga färg som inte är godkänd på den aktuella rasen.

Rulla till toppen