Kunskapstestet

Ett kunskapstest som införs 1 januari 2022 och som då ingår i en stamnamnsansökan. Ett godkänt resultat på detta test krävs (gäller även för nya medinnehavare på befintliga stamnamn) innan stamnamnsansökan skickas vidare till FIFe.

När kansliet får in din stamnamnsansökan från klubben så skickar dom ut all info till angiven mejl i ansökan. Testet görs online och rättas automatiskt så fort du skickar in dina svar. Vid godkänt resultat får vi automatiskt en mejlbekräftelse på det och går vidare med  din stamnamnsansökan.

Kunskapstestet är uppdelat på 2 delar (del 1 & del 2). Del 1 är ett mindre prov som alla måste klara innan man går vidare till del 2, som är det större provet med slumpade frågor från vår frågedatabas. Del 1 innehåller några grundläggande frågor som vi vill att alla ska kunna och är därmed samma för alla.

Rulla till toppen