Scandinavian Winner Show, SW

SW arrangeras enligt rullande schema av FIFe-förbunden i Sverige, Norge och Finland.”Upprop” om arrangemanget sänds till samtliga klubbar – som får ansöka.

2024 – Sverige
2025 – Finland
2026 – Danmark
2027 – Norge
2028 – Sverige
2029 – Finland
2030 – Danmark
2031 – Norge
2032 – Sverige
2033 – Finland

SW förläggs under mars-april månad

Att arrangera SW

“Upprop” om arrangemanget sänds till samtliga klubbar – som får ansöka.

Om flera klubbar önskar samarbeta går det bra och ska framgå i ansökan.

Arrangerande klubb får

 • fri burpool (det antal containers som erfordras)
 • helsidesannons i Våra Katter utan kostnad
 • bedömningssedlar etc.
 • särskilda FIFe-kokarder till BEST IN SHOW kommer, genom förbundets försorg, att finnas utan kostnad för arrangören

Arrangerande klubb ska ordna:

 • Fotograf så bilder på vinnande katter kan publiceras i Våra Katter
 • Galamiddag på lördag kväll för domare och utställare som önskar delta
 • Förbundets huvudsponsorer, Royal Canin och Agria har förtur vad avser sponsring och deltagande och de skall i första hand kontaktas gällande Scandinavian Winner Show

I ansökan ska framgå

 • Planerat utställningsdatum och ort
 • Planerad lokal och dess storlek
 • Om klubben/klubbarna kan avtala med hotell om boende där katter tillåts
 • Till ansökan ska en resultatbudget bifogas. En budget är alltid en budget och stämmer inte alltid med hur utfallet blir. Men det är bra att redan från start ha en plan att gå efter. Här visas vilka planerade intäkter och kostnader man har samt vad det budgeterade resultatet för utställningen blir. En resultatbudget kan vara mer eller mindre detaljerad men ska åtminstone innehålla följande poster samt visa på vilket resultat som planeras.
  • Intäkter
   • Anmälningsavgifter
   • Entre
  • Utgifter
   • Lokalhyra
   • Domare (arvode, resa, kost och logi etc)
   • Assistenter (arvode, kost och logi)
   • Veterinär
   • Funktionärer (kost och logi)
   • Fotograf
   • Prisrum
   • Katalogtryck
   • Annonsering & PR
Rulla till toppen