FIFe och nordiska förbund

FIFe bildades 1949 av Madam Marguérite Ravel, Frankrike – men redan i början av 30-talet hade Madam Ravel tagit kontakt med uppfödare ibland annat Italien, England, Schweiz och Belgien – dessa kom också att hjälpa till vid FIFes bildande.

Efter andra världskriget arbetade Madam Ravel mycket aktivt för att få igång ett förbund och i början av 1949 avhölls det första mötet i Paris. Målsättningen var att starta ett Europeiskt förbund med namnet; Fédération Internationale Féline d’Europa – FIFE och den 10 december 1950 avhölls den första Generalförsamlingen.

Idag har FIFe medlemmar utanför Europa, bland annat från Asien, och Mellan- och Sydamerika – och tillägget d’Europa har därför försvunnit…

Det internationella världsförbundet för katt

FIFe – Fédération Internationale Feline

Våra nordiska grannar


Norska FIFe-förbundet

NRR- Norske Rasekattklubbers Riksförbund

Danska FIFe-förbundet
FD – Felis Danica

Finska FIFe-förbundet
SK – Suomen Kissaliitto ry

Isländska FIFe-förbundet
Kynjakettir

Rulla till toppen