Hälsoprogram - Orientaliska raser

Orientaliska raser (siames, balines, orientaliskt korthår/långhår, peterbald)

Progressiv retinal atrofi, PRA (rdAc-mutation)

Information om FIFes särskilda restriktioner och hälsoprogram inom Kattförbundet SVERAK.


1. Syfte

Syftet med hälsoprogrammet är att förhindra att det föds katter med dubbla anlag för rdAc-mutationen som ger PRA. Hälsoprogrammet bygger på DNA-testning.


2. Bakgrund

PRA (progressiv retinal atrofi) är en ärftlig degeneration (förtvining) av näthinnan som leder till att katten så småningom blir blind. Sjukdomen går idag inte att bromsa eller bota.

Den vanligaste mutationen, som ger sjukdomen PRA, är rdAc och den återfinns hos flera kattraser. Mutationen rdAc nedärvs recessivt vilket innebär att båda föräldrarna måste bära det defekta anlaget för att avkomman ska drabbas.

Drabbad katt (affected), med dubbel uppsättning av sjukdomsanlaget, utvecklar med tiden blindhet.

Anlagsbärare, katt som har en enkel uppsättning av sjukdomsanlaget, har ingen kliniskt påvisbar nedsättning av synen och näthinnans utseende är också normalt.


3. Omfattning

Uppfödare inom SVERAK, av någon av ovanstående raser, förbinder sig att:

 • enbart använda katter i avel med känd rdAc-status enligt DNA-test
 • följa de avelsprinciper som beskrivs i punkt 4
 • i samband med registrering av kattkull förse SVERAKs kansli med erforderliga testresultat
 • informera kattungeköpare om PRA och detta hälsoprogram.

4. Avelsprinciper

Följande avelsprinciper gäller:

 • rdAc-normal katt får paras med rdAc-normal katt
 • rdAc-normal katt får paras med rdAc-bärare
 • katt med dubbla rdAc-anlag (drabbad katt) får inte användas i avel.

5. Intyg om DNA-testning

Om DNA-intyg på rdAc-status redan insänts och registrerats i SVERAKs stambok eller om en katt anses ha PRA-status (rdAc) via föräldrars/ föregående generationers tester behöver inget nytt intyg insändas. I annat fall ska kattens ägare, senast i samband med registrering av avkommor efter katten, skicka DNA- intyg till SVERAKs kansli.

Kattens ägare ansvarar för att DNA-intyget har korrekt uppgift om kattens namn, registreringsnummer och id-nummer.

Notering i stamtavlan sker enligt följande:

 • PRA-normal enligt DNA-test
 • PRA-normal enligt DNA-test på föräldradjur
 • PRA-normal enligt DNA-test på föräldrar eller föregående generationer
 • PRA-bärare enligt DNA-test
 • PRA-affekterad enligt DNA-test

Uppfödare rekommenderas att:

 • alla katter ögonspeglas någon gång under livet. Detta för att upptäcka såväl andra PRA-former som andra ögonsjukdomar.
 • med jämna mellanrum DNA-testa enstaka avkommor även om katten anses vara ”PRA-normal” (rdAc-normal) enligt DNA-test på föräldrar eller föregående generationer”. Detta för att säkerställa eventuella felmarginaler.
 • DNA-testa avkommor för det fall att PRA-bärare (rdAc) används i avel.

6. Varaktighet

[textändring efter SVERAKs årsmöte 2013]

SVERAK sammanställer kontinuerlig statistik över antal intyg och antal bärare. Med utgångspunkt från denna statistik tar SVERAKs styrelse årligen ställning till om hälsoprogrammet ska fortsätta i sin nuvarande form eller ändras.


Hälsoprogram Progressiv Retinal Atrofi, PRA (rdAc-mutation)  antogs av SVERAKs årsmöte 2008 samt i omarbetad form av SVERAKs årsmöte 2010. Revideringsdatum 130228

Rulla till toppen