Försäkring vid utställning

Alla funktionärer (klubbfunktionärer, elever, assistenter, domare) som är enskilda medlemmar i en SVERAK-ansluten klubb är försäkrade mot olycksfall genom SVERAK.

Burpool

På grund av de vitt skilda förutsättningarna, och därmed också försäkringsbehoven, för varje arrangemang har försäkringbolag sett det som omöjligt att ha ett färdigt paket att erbjuda när det gäller stöld, skadeståndsskyldighet etcetera för burpool och utställningsarrangemang.

Vid eventuell försening av burpoolen eller skada under transport ska detta rapporteras in till förbundet för eventuella ersättningsanspråk mot speditören.

Funktionärer och domare

Medlem i SVERAK-klubb och försäkringsnummer

Under förutsättning att berörd person är enskild medlem i en SVERAK-klubb är alla utställningsfunktionärer (klubbfunktionärer, elever, assistenter, domare) försäkrade mot olycksfall genom SVERAK – denna försäkring gäller även vid utställning som arrangeras utomlands.

Om olyckan skulle vara framme gäller följande rutin för anmälan till försäkringsbolag med hänvisning till SVERAKs försäkring:

  • Kontakta Folksam per telefon 0771-950 950
  • Uppge därefter försäkringsnummer PL-IDO0000822111

Ej medlem i SVERAK-klubb

Enligt FIFes och SVERAKs Utställningsregler 1.10b ska utställningsarrangören tillse att domare och övriga utställningsfunktionärer är försäkrade. Klubbar som inte kan försäkra utländska domare, elever och assistenter som tjänstgör på utställningen, ska i förväg informera om detta, så att de ges möjlighet att försäkra sig i hemlandet.

För klubb som ska arrangera utställning innebär detta att klubben i god tid innan utställning ska fråga domare, elever och assistenter, som inte är medlemmar i en SVERAK-ansluten klubb, om de är försäkrade mot olycksfall.

Kattförbundet SVERAK
Maj 2016

Rulla till toppen