Parningskalender

Genom att använda den här kalkylatorn så kan du räkna ut på ett ungefär när kattungarna ska födas.
Den normala längden för en katts dräktighet är 65 dagar, men ungarna kan födas några dagar före eller efter beräknat datum.

Kalkylatorn är inställd på 65 dagar men det går att ändra antalet dagar.

Knappa in den FÖRSTA dagen som katterna parade sig för att räkna ut när kattungarna ska födas.

Knappa in datum för första parningsdag:

Dag Månad År

Knappa inberäknad längd på honans dräktighet
(Genomsnittet går 65 dagar)

Dagar

 

Beräknat datum:

Rulla till toppen