Årets Katt

I dagsläget har vi problem med BIV-listan då vissa raser saknas.

Senior saknas för tillfället från BJK.

Prisutdelning Årets Katt 2023

Prisutdelningen av Årets Katt 2023 skedde i samband av Kattklubben Vi Kattägares utställning i Kumla, lördag 27 februari.

För att en utställning ska räknas med i Årets Katt gäller att det är en svensk internationell FIFe-utställning som inte begränsar deltagande med någon form av kvalificering (exempelvis SW och WW).

Poäng som erhållits följer inte med om katten byter lista från junior/ungdjur till vuxen eller från junior/ungdjur till kastrerad eller från vuxen till kastrerad.

Vid lika poäng efter maximalt antal poänggivande resultat används även nästa poänggivande resultat för att avgöra placeringen. Detta sker tills det inte finns tävlande med lika placering på respektive lista om så är möjligt. Detta gäller i samtliga listor.

Regelförtydligande:
Preliminärt godkända raser kan inte nomineras till BIS-uttagningen (se §5.5.4 i FIFes och SVERAKs regler för utställning). Dessa katter räknas därför inte med bland de slagna katterna i respektive grupp (ger ingen tilläggspoäng).

Prisutdelning:
Prisutdelningen för Årets Katt hålls i början av varje år. Oftast är det någon av våra klubbar som hjälper till att arrangera.

Diplom:
Förutom de katter som presenteras kommer även samtliga på plats 1-10 i varje kategori och indelning att få diplom. Även samtliga i BIV-listan och BIR-listan får diplom. De som inte tar emot diplom på prisutdelningen får sina diplom hemskickat.

Information om listorna:  Fliken “Info” visar de utställningar som finns publicerade samt tilläggspoäng (beräknat enligt SVERAKs utställningsregler), kategori 1-4 samt huskatter. De katter som är gråmarkerade har inte nödvändiga antal utställningar eller poäng för att ingå i beräkningen.
Fliken “BIV” – BIV-listan – visar den idag bästa (vuxen-, kastrat-, junior/ungdjur-) katten inom varje ras och färgvariant (grupp för de raser som tävlar i grupp. De bästa BIV-resultaten per ras (blå text) och inom kategori (röd text) är markerade på delresultatlistorna.

Benämningar i Årets Katt

National Winner
Titeln National Winner “delas ut” (sedan 2012) till den katt som fått flest poäng till tävlingen Årets Katt, enligt BIV-listan, i respektive kategori samt huskatter.

Årets BIV- Bäst i variant
En gemensam BIV-lista för vuxen, ungdjur/junior och kastrat tas fram i samtliga färgvarianter/grupper i samtliga kategorier (1-4), där det kan tas ut.
Minst tre och högst fem utställningar, där katt fått poänggivande resultat erfordras. De 3-5 bästa resultaten räknas och summeras. Listan tas fram via underlaget för uträkningen till Årets Katt.

Årets BIR – Bäst i ras
En gemensam BIR-lista för vuxen, ungdjur/junior och kastrat tas fram i samtliga raser samtliga kategorier (1-4), där det kan tas ut.
Minst tre och högst fem utställningar, där katt fått poänggivande resultat erfordras. De 3-5 bästa resultaten räknas och summeras. Listan tas fram via underlaget för uträkningen till Årets Katt.

Rulla till toppen