Äldre resultat för Årets Katt

Tävlingen “Årets Katt” är inget nytt påfund – uträkningen startade redan den 1 januari 1967. Diskussioner om tävlingens vara eller icke vara förekom och vid årsmötet 1972 bifölls motion att tävlingen skull slopas. Eftersom motionen krävde bifall vid ytterligare ett årsmöte togs den upp för behandling på nytt 1973. Vid detta möte fanns ytterligare en motion – att tävlingen skulle fortsätta och vilken motion som vann gehör behöver väl inte sägas?

Rulla till toppen