Anmäla till utställning online

Latkatten visar en enkel version med bilder om hur man anmäler katter via Mina sidor.

Så här anmäler du till en 2 certsutställning

Klicka på den utställning som du vill vara med på och då får du bla upp 2 fält där det står dag 1 respektive dag 2 på.
Om du vill tävla med din katt båda dagarna så skriver du din katts klass eller klasser i både dag 1 och i dag 2 fältet.
Om din katt endast ska tävla på lördagen (här utgår vi från att utställningen oftast är på en lördag eller söndag) så skriver du in din katts klass/klasser i dag 1 fältet. 

Ska den endast tävla på söndagen skriver du in din katts klass/klasser i dag 2 fältet

Så här anmäler du till en kategoriutställning

Hur vet du vilken dag på utställningen du ska anmäla till?

Jo, om klubben skrivit att på dag ett av utställningen tävlar kategori 1,3,4 och din katt tävlar i kategori 1, ska du fylla i din katts klass i första fältet som kallas för dag 1 i MinaKatter. Katter som ska tävla på söndagen, i detta fall kategori 2 och huskatt, ska anmälas i dag 2 fältet i MinaKatter

Om du skriver klass i båda fälten på utställningen, får tyvärr klubben städa det fältet där du inte kan tävla pga fel kategori. Det genererar onödigt merarbete.

Så här anmäler du till dubbel kategoriutställning

Vi säger att en klubb har 2 utställningar som visas i MinaKatter t.ex. 

Utställning A 

Utställning B 

Om du vill tävla på båda utställningarna ska du anmäla din katt till båda utställningarna. 

Hur vet du då vilken dag på respektive utställning du ska anmäla till? 

Jo, om klubben skrivit att ”på dag ett av utställningen tävlar kategori 1,3,4” och din katt tävlar i kategori 1, så ska du fylla i din katts klass i det första fältet som kallas för dag 1 i MinaKatter. Katter som ska tävla på söndagen, i detta fall kategori 2 och huskatt, ska anmälas i fältet dag 2 i MinaKatter

Detta måste du göra 2 gånger, en gång på utställning A och en gång på utställning B om du vill tävla på båda utställningarna. 

Om du endast vill tävla på en utställning, så väljer du vilken. Det kan vara bra att i notisfältet skriva ”tävlar bara på en utställning” för att klubben ska slippa bli orolig för att du anmält fel. Tydlighet och kommunikation är viktigt för att undvika missförstånd och fel. 

Om du skriver klass i båda fälten på utställning A, får tyvärr klubben städa det fältet där du inte kan tävla pga fel kategori. Det genererar onödigt merarbete. 

Utställningsanmälan via blankett

Anmälningsblankett
– FIFe-blankett översatt till svenska

Du som är medlem och ska anmäla till utställning som ej är online

Rulla till toppen