Hälsoprogram - Maine coon

Gällande den nya regeln om HD-röntgen så kan du läsa FIFes dispenssvar här (PDF).


Hypertrofisk Kardiomyopati (HCM)

Det finns ett frivilligt hälsoprogram inom SVERAK för att förebygga HCM hos maine coon.
Information om FIFes särskilda restriktioner och hälsoprogram inom Kattförbundet SVERAK.


1. Syfte

Syftet med hälsoprogrammet är att motverka att katter med HCM används i avel. Hälsoprogrammet bygger på ultraljudsundersökning och DNA-test.


2. Bakgrund

HCM (hypertrofisk kardiomyopati) är en ärftlig sjukdom som leder till förändringar av strukturen i och tjockleken på hjärtväggarna. Sjukdomen kan leda till vänstersidig hjärtsvikt, blodproppar eller plötslig död. HCM är den vanligaste hjärtsjukdomen på katt. Sjukdomen är progressiv och finns inte där när katten är nyfödd. Hur tidigt symptomen utvecklas varierar avsevärt. Det finns inget botemedel mot sjukdomen.

I dagsläget är en mutation känd. Detta är en mutation i myosinbindande protein C 3 (MyBPC 3), även kallad HCM1. För att hitta drabbade katter så tidigt som möjligt och fastställa katternas DNA-status används detta hälsoprogram.


3. Omfattning

Hälsoprogrammet innebär att uppfödare av rasen maine coon inom SVERAK rekommenderas att:

 • * följa de avelsprinciper som beskrivs i punkt 4,
 • * informera kattungeköpare om HCM och detta hälsoprogram,
 • * DNA-testa alla avelsdjur för HCM1, om inte kattens båda föräldrar är känt negativa för mutationen,
 • * fortsätta att ultraljudsundersöka katterna eftersom detta hjälper till att hitta katter med HCM orsakad av andra mutationer än HCM1,
 • * bidra till framåtskridande hälsoarbete genom att resultatet av undersökningen rapporteras i enlighet med internationellt hälsoprogram av deltagande veterinär.

4. Avelsprinciper

4.1          DNA-test för HCM1

Katter som är homozygota för HCM1 bör inte användas i avel.

Katter som är heterozygota för HCM1 kan användas i avel om katten anses vara viktig för att bevara den genetiska variationen. Eftersom det i dagsläget inte finns något objektivt sätt att säga exakt vilka katter som är viktiga för att bevara genetisk variation och vilka som inte är det, måste det vara upp till varje kattägare att använda sitt eget omdöme här.

En heterozygot katt bör bara paras med en frisk katt, för att minska risken för att man får sjuka katter. Allt eftersom avelsarbetet framskrider bör negativa kattungar väljas från dessa linjer för att användas i avel. Det är förstås inte rimligt att låta avliva DNA-positiva kattungar/katter som är friska och mår bra. DNA-positiva katter kan leva långa, friska liv trots sin gendefekt.

4.2          Ultraljudsundersökning

Katter med diagnostiserad HCM ska inte användas i avel.

Katter med normalt hjärta och utan nära släktingar med diagnostiserad HCM kan användas i avel.

Katter med resultatet equivocal (gränsfall) behandlas enligt följande:

 • under 2 år gammal:
  Om katten var under två år gammal när testet gjordes rekommenderas det att man tills vidare inte avlar på katten, utan istället testar man igen när katten är över 2 år gammal.
 • mellan 2 och 3 år gammal:
  Om katten var mellan två och tre år när testet gjordes kan vid behov en (1) kull tas, om katten inte har någon kull tidigare. Den andra föräldern bör då förstås ha ett helt normalt hjärta och inga nära släktingar med konstaterad HCM. Uppfödaren bör ansöka om att belägga dessa kattungar med avelsförbud tills vidare. Detta avelsförbud kan hävas om högrisk-föräldern är normal eller fortfarande equivocal vid test efter 3 års ålder.
 • över 3 år gammal:
  Om katten var över tre år gammal när testet gjordes kan avel ske, men paras då enbart med katter med helt normalt hjärta och inga nära släktingar med HCM.
 • om en katt med equivocal hjärta också har en nära släkting med HCM, så bör man vara extra försiktig.

Om en katt har upptäckts ha HCM rekommenderas följande för kattens nära släktingar:

 • avel på dessa katter rekommenderas inte förrän efter OK test vid 2 års ålder
 • hjärtat normalt vid 2-3 års ålder:
  Då tas maximalt en (1) kull på katten, om katten inte har någon kull tidigare. Den andra föräldern bör då ha ett normalt hjärta och inga nära släktingar med konstaterad HCM. Uppfödaren bör ansöka om att belägga dessa kattungar med avelsförbud tills vidare. Detta kan hävas om högrisk-föräldern fortfarande är OK vid test efter 3 års ålder.
 • hjärtat normalt efter 3 års ålder:
  Om katten fortfarande är OK vid test efter 3 års ålder, så kan avel ske som vanligt på katten. Dock lämpligen parat med mer riskfri partner (ej equivocal eller katt med drabbad nära släkting).

Som nära släktingar räknas här helsyskon, föräldrar och avkommor.


5. Varaktighet

[textändring efter SVERAKs årsmöte 2013]

SVERAK sammanställer kontinuerlig statistik över antal intyg och antal bärare. Med utgångspunkt från denna statistik tar SVERAKs styrelse årligen ställning till om hälsoprogrammet ska fortsätta i sin nuvarande form eller ändras.


Hälsoprogram Hypertrofisk Kardiomypati (HCM) antogs av SVERAKs årsmöte 2010. Gäller från 110101

Rulla till toppen