Anmälan SVERAKs årsmöte

Anmälan till SVERAKs årsmöte den 16-17 mars 2019

Scandic Frimurarhotellet Linköping

Tiden går fort och nu är dags att planera deltagande vid SVERAKs årsmöte! Detta år har klubbarna möjlighet att anmäla deltagande via nedanstående formulär.

Innan anmälan – läs viktig information om årsmöte, resekostnader med mera på sidan om ”Årsmöte”.
Om biljettkostnad per person eller beräknad bilkostnad förväntas överstiga 3 000 kr ska förbundsekonomen Michael Wirth Färdigh kontaktas för godkännande före bokning (gäller delegat och förtroendevald). Om godkännande ej skett får överstigande summa bekostas av resande själv (ingår inte i årsmötesutjämningen).

Anmälan – som är bindande – ska vara SVERAKs kansli tillhanda senast den 3:e februari 2019.
Vid fullständig avbokning (utan att annan delegat träder in) ska meddelande ske skriftligen (gärna via e-post) till SVERAKs kansli. Vid avbokning efter den 17 februari 2019 kl. 24.00 gäller full betalning.

 

Anmälningsalternativ

Alternativ 1 och 2 – vid boende på hotellet

Alt. 1 Helpension fredag – söndag
Inkluderar hotellrum fredag till söndag, frukost, förmiddagskaffe och lunch lördag och söndag, eftermiddagskaffe lördag samt supé* fredag och lördag.
2 921 kr  enkelrum     1 926 kr/pp dubbelrum
Alt. 2 Helpension lördag – söndag
Inkluderar hotellrum lördag till söndag, frukost, förmiddagskaffe och lunch lördag och söndag, eftermiddags-kaffe lördag samt supé* lördag.
1 777 kr enkelrum     1 280 kr/pp dubbelrum

Alternativ 3-5 – vid EJ boende på hotellet

Alt. 3 Dagpaket lördag – söndag samt supé lördag
Inkluderar förmiddagskaffe och lunch lördag och söndag, eftermiddagskaffe lördag samt supé* lördag.
782 kr/pp
Alt. 4 Dagpaket lördag – söndag
Inkluderar förmiddagskaffe och lunch lördag och söndag samt eftermiddagskaffe lördag
506 kr/pp
Alt. 5 Endast supé*  lördag
276 kr/pp

*fredagens supé består av en rätt – lördagens supé av två rätter inklusive vatten/läsk/lättöl samt kaffe efter maten.

 

Anmälan av klubbdelegat/er alternativt förtroendevald i SVERAK

Delegatkostnad förskottsbetalas inte – ingår i årsmötesutjämningen.

Om klubben avser att delta men ännu inte utsett delegat rekommenderas att anmälan sker med preliminärt angivna namn. Ändring av namn/personuppgift kan ske fram till årsmöteshelgen under förutsättning att samma bokningsalternativ som angetts vid anmälan kvarstår.

Fyll i nedanstående formulär för anmälan av klubbdelegat eller förtroendevald i SVERAK.
Vill klubben anmäla åhörare – då finns ett separat anmälningsformulär längre ned på denna sida.

* obligatorisk uppgiftDeltarDeltar inte


DELEGAT 1/förtroendevald

Alternativ Alt 1Alt 2Alt 3Alt 4Alt 5


 
DELEGAT 2

Alternativ Alt 1Alt 2Alt 3Alt 4Alt 5


Ev meddelande till SVERAKs kansli

 

Har du fyllt i ovanstående anmälningsformulär och vill anmäla åhörare? Klicka på ”Skicka” innan du går vidare till åhörarformuläret.

 

Anmälan av åhörare till SVERAKs årsmöte

Observera när det gäller åhörare:

Anmälan är bindande. Åhörarnas kostnad ska förskottsbetalas till bg 630-2962 – ange tydligt vad inbetalningen avser. Inbetalning ska vara SVERAK tillhanda senast den 3:e februari 2019. Har betalning ej bokförts detta datum hanteras inte denna anmälan.

Lokal för SVERAKs årsmöte är bokat främst för klubbdelegater – därför kan inga garantier ges att åhörare kan erbjudas sittplats / plats vid bord. Det är klubben som anmäler åhörare som är betalningsansvarig för hotellrum/mat samt eventuella övriga kostnader.

* obligatorisk uppgift
ÅHÖRARE till SVERAKs årsmöte
 


Åhörare 1

Alternativ Alt 1Alt 2Alt 3Alt 4Alt 5


Åhörare 2

Alternativ Alt 1Alt 2Alt 3Alt 4Alt 5


Åhörare 3

Alternativ Alt 1Alt 2Alt 3Alt 4Alt 5


Åhörare 4

Alternativ Alt 1Alt 2Alt 3Alt 4Alt 5


Åhörare 5

Alternativ Alt 1Alt 2Alt 3Alt 4Alt 5

Ev meddelande till SVERAKs kansli