Guide till att ställa ut din katt

En förutsättning få anmäla katt till utställning är att du är huvud- eller familjemedlem i en SVERAK-ansluten kattklubb – när du anmäler och när du ställer ut. 

Rasringar, exempelvis Aby och Somaliringen och Bengalkatten är enbart intresseföreringar för en eller flera kattraser så det räcker inte att endast vara medlem där.

 
Inbjudan

I inbjudan kan du bland annat se när och var utställningen ska ske, när anmälan ska göras, vilka anmälningsavgifter som gäller och vart den ska betalas, om den är begränsad till ett visst antal katter och så vidare. Läs alltid inbjudan noggrant innan du anmäler till utställning och betalar in – anmälan är bindande.

På inbjudan anges första och sista inbetalnings och anmälningsdatum. Det händer emellanåt att utställningar är begränsade till ett visst antal katter och/eller blir fulla (det vill säga fler anmälda katter än vad klubben kan ta emot) och för att vara säker på att komma med bör du anmäla och betala in avgiften i början av anmälningsperioden.

Anmälan

Det finns idag två alternativ att göra anmälan beroende på vad den arrangerande klubben skriver i sin inbjudan.

1. De flesta SVERAK-utställningar har numera onlineanmälan via MinaKatter. Har du inte skapat konto – läs mer på denna sida.

2. Anmälan kan även ske genom att fylla i en utställningsanmälan. Du hittar blanketten här.

Tips: Ha stamtavlan tillgänglig när du anmäler – i den hittar du de flesta uppgifter som behövs när det gäller uppgifter om katten, kattens föräldrar och uppfödare.

Följande uppgifter fylls i:

 • Vilken utställning du anmäler till, det vill säga arrangerande klubb, ort samt vilken dag din katt ska vara med.
 • Kattens namn med eventuellt tagen titel
 • Utställningsklass som katten ska tävla i
 • Kattens kön, födelsedatum, registreringsnummer SVERAK LO eller RX [reg.nr i stamtavlan], ras och färg enligt EMS-kod (se stamtavla). Även färggrupp ska anges för de raser som tävlar i grupp; (gäller om du har exempelvis american curl, maine coon, neva masquerade, norsk skogkatt, sibirisk katt, turkisk angora, burmilla, cornish rex, devon rex, german rex, manx, sphynx, don sphynx och peterbald).
 • Namnen på din katts föräldrar (inklusive eventuell titel), färg och registreringsnummer.
 • Det finns plats att fylla i om katten ska dela en dubbelbur med annan katt.
  Det får endast vara en katt per enkelbur och maximalt tre katter per dubbelbur.
  Undantag görs för kull tills de är sju månader (=klass 12 och kullklass) i en dubbelbur – eventuellt tillsammans med en vuxen katt.
 • Vem som är uppfödare till katten.
 • Slutligen fyller du i eget namn, adress, telefonnummer, e-postadress och vilken klubb du tillhör samt undertecknar anmälan med ort och datum samt namnteckning.

Det är viktigt att fylla i alla uppgifterna och att texta tydligt. Den ifyllda anmälan skickar du så snart som möjligt till din utställningssekreterare, som kontrollerar att du är medlem och att anmälan är rätt ifylld. Sedan skickas anmälan vidare till arrangören..

Utställarbekräftelse

Har katten fått plats på utställningen får du utställarbekräftelse från den utställningsarrangerande klubben – via e-post eller i MinaKatter.

Kontrollera uppgifterna i bekräftelsen; till exempel kattens färg och den klass den ska tävla i. Om någon uppgift inte stämmer kontakta snarast den arrangerande klubben, oftast den som är mottagare av anmälningarna (om inget annat anges). Får du ingen bekräftelse ska du kontakta arrangerande klubb – klubben kan inte ta ansvar för att e-post inte kommer fram. Om katten inte får plats bör du få besked – i god tid – från klubben.

Förhinder? Har du fått förhinder att delta vid utställningen och måste lämna återbud?

Återbetalning kan endast komma ifråga när det gäller katt – sjuk ägare eller andra förhinder räcker inte. Oavsett skäl till förhinder ska du alltid kontakta utställningsarrangerande klubb snarast möjligt – och före utställningen äger rum. Självklart ska en katt som är sjuk eller skadad – eller som har en sjukdom som kan smitta andra katter – inte delta vid utställning! Om det är smittsam sjukdom – och du anmält fler än en katt – då ska ingen av dina katter ställas ut!

För att kunna begära återbetalning, efter anmälningstidens slut, gäller SVERAKs blankett blnr 3020 som du hittar på blanketter för utställare.

Packa inför resan

Bortsett från katten, som ska vara frisk, välvårdad och i bästa kondition, finns det en del för utställare att tänka på och att ta med;

 • stamtavla eller huskattbevis. OBS! Har du ännu inte fått den beställda SVERAK-stamtavlan/huskattbeviset? Då ska intyget ”Intyg under registrering”, utfärdat av uppfödarens klubb (avelssekreterare), tas med. Intyg, som är giltigt två månader från datum för utfärdandet, ska visas upp vid incheckningen istället för stamtavlan. Vid import/överföring utfärdas intyg av SVERAKs stambokförare.
 • intyg på att katten är vaccinerad och ID-märkt, eventuellt kastreringsintyg och eventuellt hörselintyg
 • ta även med burskynke och underlägg, kattlåda, kattspade och kattsand (om inte sand erbjuds utställarna), plastpåsar till använd kattsand, eventuella pälsvårdsartiklar (oavsett vilken sorts katt du har, kan det vara bra att ha med en kam/borste eller ett sämskskinn för den sista finishen), mat samt vatten- och matskålar.

  Tips 1: Tänk på att kattlådan får inte vara för stor i buren – katten själv måste få så stor plats som möjligt. På vissa utställningar finns kattsand för de utställda katterna men tag för säkerhets skull med egen kattsand.

  Tips 2: Det är speciellt viktigt att ha en vattenskål i buren. Välj gärna en sådan som kan fästas på burens galler, annars är det lätt hänt att katten trampar i vattnet eller stjälper ut det. Mata helst inte katten alldeles innan den ska fram till domaren.

 

Rulla till toppen