Hälsoprogram - ett verktyg

Hälsoprogram är ett verktyg för att begränsa och förebygga ärftliga sjukdomar och defekter. Detta sker genom undersökningar av avelsdjur och enskilda individer samt genom ett gemensamt arbete att förbättra hälsostatus inom rasen.

Orden ”hälsoprogram” och ”sjukdom” kan var för sig kännas olustiga och när de används i samma mening kan de upplevas än mer laddade. Därför uppmanar SVERAK till lugn – för katten! Förknippa inte hälsoprogram med sjukdom – förknippa det med hälsa!

Ett av SVERAKs mål är att bredda avelsbasen för alla raser godkända av FIFe – inte att minska den!

Det gagnar inte rasen eller avelsarbetet att ta bort för många katter från aveln – detta kan på sikt medföra att avelsbasen blir för liten. Dessutom kanske katten har andra värdefulla genetiska egenskaper som inte bör gå förlorade.

Har du en katt som är drabbad (affected) innebär det att katten med stor sannolikhet kommer att utveckla sjukdomen. Även om denna katt inte ska användas i avel kan du få njuta i flera år av en pigg och frisk katt.
 

Har du en katt som är bärare av ett recessivt sjukdomsanlag kommer sjukdomen inte att utvecklas. Var däremot medveten om hälsoprogram och var noga med vilket avelsdjur du väljer att para din katt med. Para ej bärare med annan bärare.

Rulla till toppen