Besök Online

Aktuellt

Förbundstidningen - Våra Katter

Våra Katter är SVERAKs  officiella förbundstidning. I tidningen presenteras vanligtvis en (eller flera) av alla våra raser som finns inom vårt internationella förbund FIFe.

Tidningen vänder sig till alla som kattintresserade och utkommer med sex nummer per år. Här hittar du underbara fotografier på katter, intressanta raspresentationer, veterinärartiklar och mycket annat!

Till nästa nummer - har du Burma eller Burmilla?

Burmilla - BML
Missa inte att annonsera i nr 6/21!
66471485_2322305574650547_7042814125608534016_n
48 sidor fylld av "kattgodis" för alla kattintresserade

Webbannonser