Besök Online

Aktuellt

Övrig information

Din katt kan vara Junior Winner!

Med anledning av rådande pandemi har FIFes styrelse beslutat om vissa tillfälliga undantag från utställningsregler. Ett av dessa undantag innebär att katt född 16-05-2019 eller senare som blivit Best In Show 3 gånger (istället för som enligt regelverket 5 gånger) får erhålla titeln Junior Winner. Detta undantag gäller fram till 31-05-2021.

Om din katt är kvalificerad för titeln så använder du aktuell blankett för införande av titel (1051, du hittar den i Mina Katter) och insänder till SVERAKs kansli.

Raskatter 10-i-topp 2020

1.(1)  Ragdoll 
2.(2) Maine Coon
3.(3) Sibirisk katt 
4.(4) Norsk Skogkatt 
5.(7) Bengal
6.(8) Devon Rex
7.(5) Helig Birma 
8.(6) Brittiskt korthår
9.(9) Neva Masquerade
10.(10) Perser 

2019 års placering inom parantes

Tidningen - Våra Katter

Våra Katter är SVERAKs  officiella förbundstidning. I tidningen presenteras vanligtvis en (eller flera) av alla våra raser som finns inom vårt internationella förbund FIFe.

Tidningen vänder sig till alla som kattintresserade och utkommer med sex nummer per år. Här hittar du underbara fotografier på katter, intressanta raspresentationer, veterinärartiklar och mycket annat!

Till nästa nummer - har du Sibirisk katt eller Neva masquerade?

© Foto: Eivor Rasehorn
Missa inte att annonsera i nr 4/21!
66471485_2322305574650547_7042814125608534016_n
48 sidor fylld av "kattgodis" för alla kattintresserade

Webbannonser