Besök Online

Aktuellt

Kansliets telefontider:

Måndag-torsdag: 9:30 -12:00, 13:00 – 15:30
Fredag: Ingen telefontid

033-10 15 65
sverak@sverak.se

Förväntad handläggningstid – ID-registret (huskatter)

– Nyregistreringar online med mobilt BankID: omedelbart (id-registret.se)
– Nyregistreringar via blankett: fakturering efter ca 1-2 veckor
– Ägarändringar: 1-3 arbetsdagar

Förväntad handläggningstid – Raskatter 
– Registrering av kull via blankett: ca 14 dagar
– Ägarändringar via blankett: 1-3 arbetsdagar
– Ägarändring online (omedelbart)
– Importer samt övriga stamboksärenden kan ha en hanteringstid på upp till 30 arbetsdagar.
 
 
 

Nya SVERAK-diplomerade uppfödare 2020-10-27

20 diplomeringstester rättades och 13 godkändes 

Vi gratulerar: 

S*Charad Amores  Monika Engdahl   SYDK

SE*Dismond’s  Malin Rogersdotter   SPIN

SE*Purr Friend’s  Nathalie Wiberg   BJK

S*Tjuvhålans  Anette Holländare    ÄK

S*Ocilitas  Karin Granat   FRÄS

SE*Rosetails  Mona Rosbacke   FRÄS

SE*Jasminbackens  Ulrika Östholm   VRK

SE*Ferox Lynx  Charlotte Johnsson   SYDK

SE*Prima Donna’s  Nicole Sundin   SK

S*Fjälltoppen’s  Carin Nilsson   BJK

S*Riisnes  Kari Lohne   ELK

S*Javanette’s  Anette Schreiber   HÄK

S*Catstars  Jessica Mattsson   SK

Inställda kommande arrangemang pga COVID-19

Samtliga utställningar 2020 är inställda

Din katt kan vara Junior Winner!

Med anledning av rådande pandemi har FIFes styrelse beslutat om vissa tillfälliga undantag från utställningsregler. Ett av dessa undantag innebär att katt född 16-05-2019 eller senare som blivit Best In Show 3 gånger (istället för som enligt regelverket 5 gånger) får erhålla titeln Junior Winner. Detta undantag gäller fram till 31-05-2021.

Om din katt är kvalificerad för titeln så använder du aktuell blankett för införande av titel (1051, du hittar den i Mina Katter) och insänder till SVERAKs kansli.

Tidningen - Våra Katter

Till nästa nummer - har du perser eller exotic?

Missa inte att annonsera i nr 6/20!

Webbannonser