Utnämning av Årets kattklubb och Årets profil

Kattförbundet SVERAK

Kattförbundet SVERAK och Agria har gemensamt grundat tre stipendier; Årets Katt, Årets Klubb och Årets Profil. Stipendiesamarbetet är beskrivet i ett gemensamt samarbetsavtal. Formerna för detta planeras i
samråd mellan parterna och beslutas av Styrgruppen som består av representanter för Agria och SVERAKs styrelse.

Årets Klubb och Årets Profil
Avisering av stipendierna sker på SVERAKs hemsida och i tidningen Våra Katter årligen under hösten.
Här finns även information om hur man kan nominera till de båda stipendierna.

Nominering
Nominering till Årets kattklubb och Årets profil kan göras av person som är medlem i en SVERAK-ansluten klubb, av SVERAK-ansluten klubb samt av SVERAKs styrelse. Nominering ska inkomma med
utförlig motivering till SVERAKs kansliet senast den 1 december innevarande år.

Kriterier för Årets Klubb
Goda kvantitativa förtjänster, som exempelvis ökning av antal medlemmar och/eller goda kvalitativa
förtjänster som exempelvis arrangemang för att öka kattens status eller aktiviteter för klubbens
medlemmar.

Kriterier för Årets Profil
Goda kvalitativa förtjänster som exempelvis arbete för att öka kattens status och/eller hälsa,
aktiviteter för SVERAKs medlemmar eller arbete för främjande av samarbete för katten bästa.

Beslut
SVERAKs styrelse tar fram förslag till beslut om vilken klubb samt vilken person som ska tilldelas
utnämningarna Årets Klubb samt Årets Profil. Dessa förslag lyfts i Styrgruppen som därefter utser
stipendiaterna.

Årets Katt
Utställningsresultat från SVERAK-utställningar genererar poäng enligt en fastställd modell. Modell för poängberäkning finns publicerad på SVERAKs hemsida. Den katt som vid årets slut har högst poäng
(oavsett kategori eller klass) tilldelas stipendiet Årets katt.

Prisutdelning
Prisutdelning för Årets katt sker vid ett högtidligt tillfälle under våren för föregående år.
Prisutdelning för Årets kattklubb och Årets profil sker i samband med SVERAKs årsmöte eller annat
högtidligt tillfälle enligt beslut i Styrgruppen.

Vinnare av Årets katt, Årets kattklubb och Årets profil presenteras under våren i Våra katter

Rulla till toppen