Latkatt för certifiering / auktorisering

När en uppfödare ansöker om certifiering resp. auktorisering så är det följande som avelssekreteraren ska verifiera. Det är uppfödaren som ska skicka in underlag som visar att man uppfyller alla krav och kriterier. Uppfödaren fyller i en webbanmälan på förbundets hemsida, https://www.sverak.se/for-medlemmar/certifiering/ansokan-om-certifiering/ och ska där ladda upp nödvändiga intyg samt kvitto på inbetalningen.

När uppfödaren väljer att skicka in ansökan så går en kopia till klubbens avelssekreterare samt en kopia till kansliet.

Obligatoriska kriterier för certifiering som uppfödaren måste uppfylla för att få ansöka:

 

 • Uppfödare i SVERAK/FIFe minst 5 år, räknat från första SVERAK/FIFe-stambokförda kullens födelsedatum
 • Minst 5 kullar stambokförda i SVERAK/FIFe
 • Inga disciplinära åtgärder de senaste 24 månaderna, från datum för ansökan om certifiering
 • Genomfört och blivit godkänd på förbundets uppfödarutbildning UppfödarEttan

Sedan ska dessutom 5 av de valbara kriterierna vara uppfyllda. Uppfödaren väljer själv vilka utav de valbara som passar och sänder med intyg för att verifiera att man uppfyller kravet.

Obligatoriska kriterier för auktorisering som uppfödaren måste uppfylla för att få ansöka:

 

 • Är certifierad uppfödare inom SVERAK
 • Uppfödare i SVERAK/FIFe minst 10 år, räknat från första SVERAK/FIFe-stambokförda kullens födelsedatum
 • Minst 20 kullar stambokförda i SVERAK/FIFe
 • Inga disciplinära åtgärder de senaste 60 månaderna, från datum för ansökan om auktoriseringen
 • Genomfört och blivit godkänd på förbundets uppfödarutbildning UppfödarTvåan

Sedan ska dessutom 10 av de valbara kriterierna vara uppfyllda. Uppfödaren väljer själv vilka utav de valbara som passar och sänder med intyg för att verifiera att man uppfyller kravet.

Valbara kriterier, med lite förklarande text:

 

 • Gått assistent minst 10 gånger eller gått SVERAKs assistentutbildning –här ska assistentintyg bifogas, assistentutbildning syns i SINBAD.
 • Har/haft förtroendeuppdrag inom SVERAK; förbundsstyrelse, DN, klubbstyrelse här kan klubben behöva intyga om att man haft posten tidigare och intyget skrivs av ordförande, kassör, sekreterare eller den klubben utser. Har man ett förtroendeuppdrag när ansökan skickas in så syns det i SINBAD.
 • Varit utställningskommissarie, sekretariatsansvarig eller assistentansvarig på SVERAK-utställning– Även här kan klubben (den egna eller den man jobbat åt) behöva utfärda ett intyg på att man haft någon av dessa poster på en SVERAK utställning.
 • Äga/ha ägt en katt, med eget stamnamn, som har 2 katter i 4-generationsstamtavla med eget stamnamn– utdrag/skärmdump från Findus
 • Äga/ha ägt en katt med eget stamnamn, vid minst 2 års ålder, vars mor har ditt stamnamn utdrag/skärmdump från Findus
 • Egenuppfödd katt, i egen ägo, som uppnått titeln GIC/GIP – utdrag/skärmdump från Findus
 • Egenuppfödd katt, i egen ägo, som uppnått titeln SC/SP eller EC/EP (kan gälla samma katt som ovanstående punkt och räknas då som två uppfyllda kriterier) – utdrag/skärmdump från Findus
 • Äga/ha ägt katt med annans stamnamn som uppnått titeln GIC/GIP – utdrag/skärmdump från Findus
 • Fött upp 3 katter som med annan ägare uppnått titeln GIC/GIP – utdrag/skärmdump från Findus
 • Äga/ha ägt en hankatt som fått 3 kullar i eget eller annans stamnamn – utdrag/skärmdump från Findus
 • Ha sålt och/eller exporterat kattunge som använts i avel med stambokförda avkommor oavsett förbund– kan skicka med kopia på försäljningskontraktet.
 • Importerat katt som använts i avel med stambokförda avkommor i SVERAK – utdrag/skärmdump från Findus
 • Vidimerad utbildning/examen inom adekvat område-gäller utbildning såsom djurvårdare, djursjukvårdare, veterinär med mera
 • Domarelev/utbildad FIFe-domare – uppgifter kan hämtas på FiFes hemsida.
 • Gått andra utbildningar än SVERAKs uppfödarutbildning inom adekvat område – t ex Pawpeds, Campus Felinarum, avelsutbildningar som rasringar kan ha m.m.
 • Medlemskap i FIFe Breed Council för den eller de raser man föder upp – uppgift som kan fås av kansliet och man ska vara medlem när man ansöker.
 • Sökt tillstånd för kontrollavel och genomfört parning med annan ras – uppgift som kan fås av kansliet alt skickar in godkännande från SVERAK gällande kontrollaveln.

När du som avelssekreterare får underlagen från uppfödaren som söker certifiering / auktorisering så kontrollerar du att de intyg som är lämnade är korrekta och att alla underlag finns med för de kriterier som uppfödaren valt.

Är allt korrekt så räcker det att skicka ett mejl till kansliet, ange uppfödarens namn som söker certifiering/auktorisering samt att du intygar att alla underlag är verifierade och överensstämmer med valda kriterier samt bifoga kopia kvittoinbetalningen.

Underlagen som du fått in är bra att spara så du kan lämna en rapport till din klubbs årsmöte.

Rulla till toppen