SVERAKs uppfödarprogram

Inom SVERAK finns ett stort antal uppfödare (ca 3000 st), allt ifrån nya till mycket erfarna uppfödare. Vi har inlett ett arbete med att kvalitetssäkra våra uppfödare och har därför infört olika erfarenhets- och utbildningsnivåer:

  • Kattuppfödare med stamnamn (efter godkänt kunskapstest)

Sedan den 1 januari 2022 måste de som ansöker om stamnamn avge ett godkänt kunskapstest. Kunskapstestet handlar om förståelse för SVERAKs/FIFes regelverk samt våra stadgar och grundregler som beskriver hur ett fokus på katten och kattungens hälsa och välfärd samt att man som uppfödare ska vara en god förebild och representant för SVERAK.

  • Certifierade kattuppfödare

Uppfödare som har varit uppfödare i minst 5 år och fött upp minst 5 kullar, genomfört kursen “UppfödarEttan” med godkänt kunskapstest samt ytterligare 5 valbara kriterier med fokus på uppfödning och utställning, har rätt att ansöka om att få bli certifierad. Utfärdande av certifiering påbörjandes hösten 2022.

  • Auktoriserade kattuppfödare

Uppfödare som har varit uppfödare i minst 10 år och fött upp minst 20 kullar, genomfört kurserna “UppfödarEttan” och “UppfödarTvåan” med godkända kunskapstest  efter varje kurs samt ytterligare 10 valbara kriterier med fokus på uppfödning och utställning, har rätt att ansöka om att få bli auktoriserad. Utfärdande av auktorisering kommer ske under senare delen av 2024.

I vårt gamla kvalitetsprogram gavs möjligheten att göra ett godkänt kunskapstest, vilket gjorde att de har rätt att titulera sig “Diplomerad SVERAK-uppfödare”. Möjligheten att bli diplomerad upphörde den sista december 2021.

Här är en lista över SVERAK-anslutna kattuppfödare! 

Rulla till toppen