För avelssekreterare

Allmän information

Mycket information om kullregistrering, stamnamn med mera finns på sidorna för uppfödning. Denna information handlar mer om det praktiska arbetet och om kontroll före skick till SVERAKs kansli.

Till att börja med: vi kommer att återkomma till Sinbad – SVERAKs medlemsregister på nätet – vid flera tillfällen. Medlemsansvarig i klubben har lösenordet för inloggning så har du inte fått det ska du be att få det.  Genom Sinbad får du “insyn” i registret men har ingen redigeringsrätt. 

Använd Sinbad – även om klubben hanterar en egen intern lista är det ALLTID Sesam (det du ser i Sinbad) som gäller vid kontakt mot SVERAK!

Observera att du som avelssekreterare inte skall behöva kontrollera att er medlem har §16 tillstånd men det är ypperligt att ni informerar om vad som gäller, så ingen av misstag/okunskap bryter mot gällande lagstiftning.

Det finns restriktion som vi i vardagligt tal kallar för 3/24, dvs en och samma hona får inte ha fler än tre kullar inom loppet av 24 månader. Detta är inget som du som avelssekreterare måste kontrollera att det följs, stambokföringen håller kontroll på detta. Skulle medlem bryta mot detta så kommer kullen att stambokföras, men, honkatten kommer att erhålla ett års avelsförbund samt så kommer uppfödaren att erhålla en reprimand (styrelsebeslut 3/16). Klubben kommer i detta fall att informeras via brev till officiell adress.

Grundreglerna säger att samtliga ungar i kullen skall stambokföras samtidigt, med detta avses samtliga levande ungar. Ungar som beklagligt nog fallit ifrån stambokför man endast om det behövs av försäkringsskäl (ärende hos uppfödarens försäkringsbolag, de brukar kräva in registreringsnummer för att betala ut ev ersättning).

Kontroll av registreringsanmälan

1. Blanketten “Registreringsanmälan för kattkull” (blnr 1001, ver 2020-05)  behöver inte sändas in i original (styrelsebeslut 2/20). Det innebär att medlem kan sända sin ansökan digitalt till klubben, om klubben godkänner det.

Viktigt att tänka på, är att alla underlag ska vara högupplösta och väl läsbara, oavsett om de sänds via vanlig post eller digitalt!

Om/hur klubben behåller ett arkivexemplar, avgör klubben själv. Vissa klubbar arkiverar innevarande år (för underlag till klubbens årsstatistik) medan vissa väljer att arkivera i 24 månader (med tanke på eventuella disciplinära händelser – de har 24 månaders karens). Att tänka på är GDPR, man får inte lagra personuppgifter om det inte finns ett syfte med det.

2. Logga in i Sinbad och kontrollera att:

– uppfödaren är registrerad som H, HHe eller F
Detta gäller även om uppfödaren tidigare registrerat kull och är “känd”.
Är personen inte registrerad som medlem i Sinbad är det stopp direkt!
Finns det klara skäl att tro att uppfödaren faktiskt är/blivit medlem? Kontakta medlemsansvarig i klubben och be denne att kontrollera och eventuell registrera medlemskapet. Om inte – kontakta uppfödaren och meddela att medlemsavgift ska betalas in och medlemskapet registreras i Sinbad innan registreringsanmälan vidarebefordras till SVERAK.

– stamnamn och att samtliga stamnamnsinnehavare är medlemmar
Vid kullregistrering gäller att samtliga innehavare i stamnamnet ska vara medlemmar. Gå in på personbild i Sinbad (klicka på medlemsnamnet i medlemslistan). På bilden syns stamnamn och även vem som är innehavare (*framför huvudinnehavaren) och om innehavarna är medlemmar.
Om exempelvis medinnehavaren tillhör en annan kattklubb ser man vilken klubb och vilken medlemstyp personen har. Är er medlem H i klubben – och medinnehavaren är H (eller F) i annan klubb är det helt ok.
Är inte medinnehavaren medlem gäller samma samma rutin som i ovanstående punkt.

– Kontrollera diplomeringsstatus och eventuella noteringar på personbilden.

– Observera, ägaren av hankatten behöver inte vara medlem i någon kattklubb. Om hankattägaren är medlem i SVERAK-klubb så måste dock hankatten vara stambokförd i SVERAK.

3.  Allt ok i Sinbad? Nästa steg är att kontrollera

– att hankattägaren och honkattägaren undertecknat i original. Det är alltid stamnamnets huvudinnehavare som skall skriva under ansökan och det är även dennes adress och kontaktuppgifter som skall anges. Om det är flera innehavare av stamnamnet så skall samtliga anges på ansökan (detta är endast som en hjälp till dig som avelssekreterare, stambokföringen får upp detta per automatik). Är uppfödaren även ägare av hankatten, då räcker det med att ansökan är underskriven längst ner.

– att nödvändiga intyg är bifogade (kryssruta om katten tidigare är använd i avel inom SVERAK). Man kan enkelt kontrollera i FindUs om det finns några kullar stambokförda sedan tidigare i SVERAK. Observera, att det är stambokförda SVERAK-kullar som avses, inte eventuella avkommor som är överförda från annat förbund eller avkommor stambokförda i andra förbund (även annat FIFe-förbund). Det händer att det missats att få testikelintyg utfärdat och katten numer är kastrerad. Ingen panik, hänvisa medlemmen till kliniken/veterinären som utförde kastreringen då de kan utfärda ett intyg i efterhand (självklart bara om de nu var ok). De kan se detta i sina journaler (annat ingrepp om de inte var normala). OM det mot all förmodan saknas något intyg/ej godkänt intyg (katten avliden etc) kontakta stambokföringen för mer information!

– vissa raser (NFO/BUR/KOR/OCI/ABY/SOM samt SIA/OSH/OLH/BAL och PEB) har krav på DNA-intyg, det syns i FindUs om intygen finns registrerade i stamboken (vilket är vanligt).

– att alla uppgifter för kullen är fullständigt ifyllda (kön och födelsedatum är tex något som ofta “missas” av uppfödarna). Kontrollera att det är rimligt parnings/födelsedatum, en katt går dräktig i drygt två månader.

– att namnen är ok (max totalt 35 tecken inklusive stamnamn. Obs alla nedslag räknas, även ‘ (fnutt) och mellanslag). Endast ett namn om uppfödaren inte har ett stamnamn.

– att färgerna är korrekt angivna och fullständiga. Läs mer om EMS-koder i FIFes EMS-lista som du finner i FIFes bibliotek Tänk på att tex färgtävlande raser inte har “09” som tillåten kod. 

– att ögonfärgen finns med på ungarna om de är helvita, höggradigt vita (01 eller 02) eller om ungarna är silvermönstrade (på de raser som tävlar i färg (ex PER, BSH))

– att “kvittokopia” finns med och att avgiften är inbetald korrekt. Som kvitto godkänns kopia vid direktinbetalning på post eller bank, utskrift från internetbank på genomförd betalning eller kontoutdrag från post/bank. Det är viktigt att belopp, SVERAKs bgnr (630-2962) samt datum då betalningen utfördes framgår. I undantagsfall kan ni godkänna att er uppfödare skriver notering om summa samt datum på ansökan – vi kan finna i bokföringen då (men detta är en “sista” nödlösning och tar ganska mycket tid…). Betalar man istället med Swish (123 222 82 94), sänder man med skärmdump på att betalningen gått iväg, alternativt utdrag från sin bank. Tänk på den diffrentierade avgiften och att det skall vara SVERAKs konto tillhanda innan tre månader för att uppfödaren inte skall “drabbas” av dubbel avgift. Endast diplomerade uppfödare har den lägre avgiften om 250kr/unge yngre än tre månader. Ordinarie avgift är 350kr/unge och är kullen äldre än tre månader, så är avgiften 600kr/unge (obs, från och med 1 januari 2021 höjs den avgiften till 700kr/unge).

– att det är korrekt ägare på han/honkatt är tyvärr inget som ni kan kontrollera, däremot kan ni uppmana er medlem att de själva ska kontrollera detta i MinaKatter innan de sänder underlagen till er.

Lite kort om färger och mönster:

– osäker över färgen, på katter utan vita tassar är trampdynorna ofta bästa stället att kontrollera färgen

– rött/svart, honor har två färganlag och hanar ett. Hanar får alltid sin grundfärg från sin mamma, då de endast har ett färganlag (sitter på X) så är det mycket ovanligt med sköldpaddsfärg på dem (men det kan förekomma). Honor får ett anlag av mamma och ett av pappa.

– a/e x a/e eller b x b kan aldrig ge fullfärg (n, f eller d)

– 22 x 22 kan bara ge 22

– 24 x 24 kan aldrig ge 23

– solid x solid kan aldrig ge mönster (undantaget röd/creme unge, då kan de ha fenotypiska spökmarkeringar)

– maskad x maskad kan bara ge maskat. 33 x 33=33, 31 x 31=31, 32×32=31, 32 eller 33 och 31 x 33=32

– silver, minst en förälder måste vara silver

– vittfläck, minst en förälder måste vara vitfläck. Om någon av föräldrarna inte är stambokförd med genotyp vitt så kan avkomma endast få enstaka vita medaljonger (ej “riktig” vitfläck), storlek och placering skall då bifogas ansökan (vanligt på raser som tävlar i grupp – särskilt på SIB)

– koden “21” är endast tillåten på höggradigt vita (01 & 02), maskade och/eller nakna katter

Mer information om intyg med mera

 4. Allt ok?  Klubbattest och skick till SVERAK
Snigelpost:

Kontrollera en extra gång att allt är med/komplett, glöm inte att själv attestera ansökan. Snälla! Häfta inte ihop handlingar! Ihophäftade handlingar skapar merarbete  för stambokföringen då det tar tid och är pilligt att sitta och plocka isär… Posta allt till SVERAKs kansli i Borås.
Digitalt:
Kontrollera en extra gång att allt är med/komplett, innan insändandet till sverak@sverak.se, glöm inte att själv attestera ansökan om du erhållit den via snigelpost.
Som ämne anges:
Klubb+kullreg+(stamnamn eller uppfödarens namn om utan stamnamn)+EMS för ras samt DOB, tex:
“SK kullreg S*TC Paradises BUR 200513”

 • Har klubben erhållit ansökan via “snigelposten”, attesterar klubben ansökan innan den mailas vidare
 • Har klubben erhållit ansökan digitalt, då skriver stambokföringen ut klubbens mail som attest

Viktigt rörande digitala bilagor!

 • Blanketten “Registreringsanmälan”, “Stamnamnsansökan” eller ansökan om “Huskattbevis” ska ligga som bilaga, inte inklistrad i mailet eller länkad till diverse webbsidor! Den får gärna ligga som eget dokument, men om inte – då ska den ligga som första sida (den skrivs ut och arkiveras). Formatet ska vara ca A4 (dvs inte i storlek av frimärke).
 • Ev. DNA-intyg/scanningar, ska ligga som riktig bilaga – inte inklistrad i mailet (dessa skrivs ut och arkiveras). Formatet ska vara ca A4 (dvs inte i storlek av frimärke).
 • Kvitton och ev övriga intyg (tex navel/kulor) skrivs inte ut, och behöver inte ligga i särskilt format – men de måste vara öppningsbara och fullt läsbara“.
 • Det är en fördel om bilagor har relevanta namn, för att minimera risk för spam etc, men vi är medvetna om att det inte alltid är så enkelt för medlemmen att få till…
 •  
Ej korrekt registreringsanmälan?

Kontakta uppfödaren och invänta justering/komplettering innan du skickar registreringsanmälan vidare till SVERAK.

För det fall då ansökan via “snigelpost” inkommer ej komplett eller korrekt, sänds begäran om komplettering/justering per mail till dig som avelssekreterare. Det ligger på klubbens ansvar att komplettering insänds snarast möjligt till stambokföringen med angivande av det referensnummer som erhållits vid returen.

För de fall då digital ansökan inkommer ej komplett eller korrekt, returneras ärendet, i sin helhet, till klubben (med notering om vad som inte stämmer). När ansökan sedan är komplett mailar klubben in den korrekta ansökan.

“Intyg under registrering”

Har klubben vidaresänt en komplett och korrekt ansökan ”Registreringsanmälan kattkull”  men stamtavlan av någon anledning ej utfärdats vid tillfälle då katten byter ägare? Då ska uppfödaren se till att köparen får intyg att katten är under registrering – för att på så sätt visa att stamtavla är på gång och även ges möjlighet att ställa ut katten utan stamtavla . Så snart stamtavlan levererats ska uppfödaren överlämna den till den nya ägaren.

Hämta blnr 5100 “Intyg under registrering” under Blanketter.  Observera! Blanketten är lösenordsskyddad (för att inte kunna användas av uppfödaren själv). Lösenordet har skickats med cirkulärutskick till klubbens officiella adress (oftast sekreterare eller ordförande). Får du inte tag i lösenordet – skicka förfrågan till SVERAKs kansli från “officiell” adress.

OBS 1: Skriv inte något “Intyg under registrering” innan du skickat den – enligt din uppfattning – korrekta och kompletta registreringsanmälan vidare.

OBS 2: Giltighetstid på två månader gäller! Om du utfärdat intyget en gång och begäran om en andra utskrift sker kan det föreligga problem. Kontakta då SVERAKs stambokföring för ytterligare information.

OBS 3: Om det avser katt som ska överföras (import/överföring) från annat förbund får du inte utfärda intyg! Detta intyg kan endast utfärdas av SVERAKs kansli/stambokförare.

Ansökan om stamnamn

1. Blanketten “Ansökan om stamnamn” (bl.nr 1010, ver 2020 – 05) ska vara undertecknad av samtliga sökande. Kvittokopia på inbetald avgift ska vara bifogad.

2. Logga in till Sinbad

 • Kontrollera att samtliga som ansöker är medlemmar
  registrerad (H, HHe eller F) i Sinbad. Är personen inte registrerad som medlem i Sinbad är det stopp direkt!
  Finns det klara skäl att tro att personen faktiskt är/blivit medlem? Kontakta medlemsansvarig i klubben och be denne att kontrollera och eventuell registrera medlemskapet.
  Om inte – kontakta sökande och meddela att medlemsavgift ska betalas in och medlemskapet registreras i Sinbad innan stamnamnsansökan vidarebefordras till SVERAK.

3. Allt ok i Sinbad? Nästa steg är att kontrollera stamnamnsförslagen.

Stamnamn får inte innehålla

– fler än 18 bokstäver eller tecken
– EMS-kod eller någon annan förkortning för någon ras eller rasnamn
– ordet ”cattery” [”uppfödning”] på något språk
– enstaka bokstäver, siffror eller skyddade namn. [det är den sökandes ansvar att kontrollera om sökt stamnamn är skyddat].
– Det är alltså inte tillåtet att med stamnamn som exempelvis; ”Sommarens bengaler”, ”Ledighetens CRX”, ”Vårens Uppfödning” och liknande.

Det är ingen idé att du vidaresänder förslag som inte uppfyller grundkraven enligt ovan, kontakta din medlem och begär in korrekta förslag.

4. Allt ok? Klubbattest och skick till SVERAK
Snigelpost:
Kontrollera en extra gång att allt är med/komplett, glöm inte att själv attestera ansökan. Posta allt till SVERAKs kansli i Borås.
Digitalt:
Kontrollera en extra gång att allt är med/komplett innan insändandet till sverak@sverak.se glöm inte att själv attestera ansökan om du erhållit den via snigelpost.
Som ämne anges:
Klubb+stamnamn medlemmens+namn, tex;
“SK stamnamn C Wennergren”

Ansökan om huskattbevis

1. Blanketten ”Ansökan om huskattbevis” (bl.nr 2010, ver 2020 – 05) ska vara undertecknad av samtliga sökande. Kvittokopia på inbetald avgift ska vara bifogad.

2. Logga in till Sinbad

 • Kontrollera att samtliga som ansöker är medlemmar
  registrerad (H, HHe eller F) i Sinbad. Är personen inte registrerad som medlem i Sinbad är det stopp direkt!
  Finns det klara skäl att tro att personen faktiskt är/blivit medlem? Kontakta medlemsansvarig i klubben och be denne att kontrollera och eventuell registrera medlemskapet.
  Om inte – kontakta sökande och meddela att medlemsavgift ska betalas in och medlemskapet registreras i Sinbad innan ansökan vidarebefordras till SVERAK.

3. Allt ok i Sinbad? Nästa steg är att kontrollera ansökan.

– kattens namn får inte bestå av fler än 18 bokstäver och endast ett namn
– att allt är ifyllt, glöm inte att kontrollera att angiven färg existerar…

4. Allt ok? Klubbattest och skick till SVERAK
Snigelpost:
Kontrollera en extra gång att allt är med/komplett, glöm inte att själv attestera ansökan. Posta allt till SVERAKs kansli i Borås.
Digitalt:
Kontrollera en extra gång att allt är med/komplett innan insändandet till sverak@sverak.se glöm inte att själv attestera ansökan om du erhållit den via snigelpost.
Som ämne anges:
Klubb+huskatt+kattens namn+medlemmens, tex;
”SK huskatt Svea C Wennergren”

Vid digitala ärenden, kommer stambokföringen att bekräfta när ert ärende är ok (eller inte ok). Observera att normal handläggningstid kan vara upp till fjorton dagar – så uppmana era medlemmar att sända i god tid!

[print-me],

Rulla till toppen