Använda en amma

Att lämna bort kattungar till en amma

Ibland går inte allt som man tänkt sig, kattmamman kan bli sjuk under diperioden eller till och med avlida. Beroende på hur gamla kattungarna är då katthonan inte längre kan ge di får man som uppfödare själv avgöra hur lämpligt/nödvändigt det är med en amma. Har de börjat äta lite själva kan det räcka gott med sällskap av annan vuxen katt från hushållet tillsammans med lite stödmatning.  Är de yngre, nyfödda till 4-5 veckors ålder, är oftast en amma det bästa alternativet. Katter i naturen ammar ofta varandras kattungar. Till skillnad från hund så fungerar det också väldigt bra även om det är lite ålderskillnad på kattungarna. Valpar är betydligt våldsammare i sitt leksätt och en ålderskillnad hos hund kan ha dödlig utgång för en yngre valp. Risken med ålderskillnad hos kattungar kan vara att honkatten anser att det är något fel på de yngre kattungarna och flyttar de äldre så att de yngre blir kvar. I de allra flesta fall går det dock bra.

Ur Jordbruksverkets Föreskrift och allmänna råd L102, Hållande av hundar och katter:

9§ Kattungar får inte skiljas från modern, eller en likvärdig katthona som ersättare för henne,  annat än tillfälligt, så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad. Kattungarna ska  hållas på detta sätt tills de har uppnått 12 veckors ålder. Avvikelse från den angivna tiden kan godtas om kattungarna helt har övergått till fast föda samt kattungarnas hälsa och välfärd i övrigt är god. Bedömningen av om kattungarnas hälsa är god ska göras av en veterinär. Kattungar ska under tiden tillsammans med modern eller hennes ersättare hållas i en trygg och lugn miljö.

Allmänna råd till 6 kap. 9§

1.För att försäkra sig om att kattungarnas välfärd är god vid separationen från modern eller  hennes ersättare bör djurhållaren ha konstaterat att katthonan inte längre erbjuder ungarna möjlighet att dia, att katthonan inte längre tvättar sina ungar samt att kattungarna inte uppvisar intensiv och långdragen vokalisering (gråt) när inte katthonan är hos dem.

2.Djurhållaren bör hålla kattungarna i sin ursprungliga uppväxtmiljö under tiden de hålls tillsammans med modern eller hennes ersättare. Detta gäller inte om modern eller hennes ersättare själv väljer att flytta på ungarna.

Vi har förstått att det ibland kan vara lite problematiskt med förhållandet mellan den som har de bortlämnade kattungarna och den som har honkatten.

Var medveten om att ammaperioden varar tills kattungarna är 12 veckor. Ni ska alltså komma överens tills dess att kattungarna är leveransklara. I paragrafen ovan räknas som uppfödare den som haft hand om kattungarna under uppväxten. (Inom SVERAK räknas fortfarande ägaren till honkatten som fött kattungarna som uppfödare).

Ibland förekommer det att en hona har förlorat hela sin kull och ägaren söker kattungar för amning. Man får då ställa sig frågan varför de har gått bort? Finns någon sjukdom hos honkatten eller något olämpligt i miljön?

Ta in referenser om ni inte känner varandra personligen

Känn inte att du “måste” lämna/ta emot kattungarna om det inte känns bra vid första mötet. Det är många veckor det ska fungera.

Kom överens om skälig ersättning, utöver kostnaden för sand, mat och övriga förbrukningsvaror, som självklart ska betalas av uppfödaren.

Tänk att den som äger amma-katten blir som ett slags “fodervärd”, men utan att få behålla en kattunge för själva arbetet med kullen. Det är givetvis skillnad i arbetsinsats om man tar emot en enstaka kattunge som amma-ägare mot om det handlar om en hel kull.

Om man som uppfödare vill ta hem kattungen/kattungarna före 12 veckors ålder måste man antingen ta hem amma-katten med dem eller söka dispens från 12-veckors-regeln hos SVERAK och Jordbruksverket. Ovannämnda krav på veterinärintyg måste vara uppfyllt för att det ska gå att söka dispens hos Jordbruksverket. Att ta hem amma-katten kan ju vara svårt, både att lämna ifrån sig sin katthona och att få en vuxen katt (som kanske försvarar sina kattungar) att fungera i kattgruppen. Det viktiga för kattungarna under de sista veckorna är att de har någon vuxen katt hos sig och sina syskon.

SVERAK arbetar med att ta fram ett avtal för att underlätta för dig som uppfödare när du tar emot eller lämnar kattungar hos en amma.

 

Text: Sofie Abbereus, avels- och hälsoledamot

 

Rulla till toppen