SVERAKs disciplinnämnd (DN)

SVERAKs DN beslutar i ärenden rörande enskild medlem, som brutit mot SVERAKs stadgar och/eller SVERAKs och FIFes regler eller handlat på ett sätt som är ägnat att skada eller motverka SVERAKs och/eller FIFes mål och verksamhet. Generell preskriptionstid för anmälan till DN är 24 månader. DN kan vid särskilda skäl besluta om längre preskriptionstid, dock max 60 månader. Har ”brottet” begåtts längre tillbaka behandlas alltså inte ärendet.

Har du funderingar? Oavsett om du är enskild klubbmedlem eller kattklubb kan du ställa fråga till DN. En fråga innebär INTE en anmälan.

Rulla till toppen