Hälsoprogram - Norsk skogkatt

Glycogen storage disease (GSD IV)

Information om FIFes särskilda restriktioner och hälsoprogram inom Kattförbundet SVERAK.


Om Glycogen storage disease

Glykogen, som byggs upp från blodsocker, är en lagringsform av energi i musklerna. Hos en frisk och aktiv katt i rörelse omsätts och bryts muskelglykogenet ner till socker i muskelfibern och omvandlas till användbar energi.

Vid sjukdomen glycogen storage disease, GSD typ IV, är en gen för enzymet GBE1 (glycogen branching enzyme) muterad. Detta får som följd att lagringen av glykogen blir defekt och det lagras utan att kunna frigöra någon användbar energi. Musklerna förtvinar och förlamas.

En drabbad katt (affected) är oftast dödfödd eller dör inom ett par dygn efter födsel.

Anlagsbärare, katt som har en enkel uppsättning av sjukdomsanlag för GSD IV, är själv frisk men kan föra sjukdomen vidare till sina avkommor.

GSD IV kan förekomma hos norsk skogkatt.


Hälsoprogram vid avel på norsk skogkatt

Norsk skogkatt (NFO) som används i avel ska vara DNA-testad för GBE-1-genen (GSD IV – glycogen storage disease), såvida inte båda föräldrarna av avelskatten är bevisade att inte vara bärare av GSD IV.

Katter som testas efter denna regel måste vara identifierbara genom microchip eller tatuering, och microchips- eller tatuerings-ID måste medfölja testdokumentet till laboratoriet och vara tydligt angivet på testresultatet.

Följande avelsprinciper måste iakttas:

  • bärare får inte paras med bärare
  • ett giltigt veterinärintyg gällande GBE-1-status måste medfölja kattens stamtavla. [se SVERAKs förtydligande gällande hälsoprogrammet]

SVERAKs förtydligande gällande hälsoprogrammet

Vid kontakt med FIFes Health and Welfare Commission, HWC, har SVERAK fått bekräftat att man inte behöver testa flera generationer såvida inte någon av dem är bärare/sjuk.


Intyg om DNA-testning och rekommendationer

Om DNA-intyg på GBE-1-status redan insänts och registrerats i SVERAKs stambok eller om en katt anses vara GSD4-normal via föräldrars/föregående generationers tester behöver inget nytt intyg insändas. I annat fall ska kattens ägare, senast i samband med registrering av avkommor efter katten, skicka DNA- intyg till SVERAKs kansli.

Kattens ägare ansvarar för att DNA-intyget har korrekt uppgift om kattens namn, registreringsnummer och id-nummer.

Notering i stamtavlan sker enligt följande:

  • GSD4-normal enligt DNA-test
  • GSD4-normal enligt DNA-test på föräldradjur
  • GSD4-normal enligt DNA-test på föräldrar eller föregående generationer
  • GSD4-bärare enligt DNA-test
  • GSD4-affekterad enligt DNA-test

Rekommendationer:

Uppfödare rekommenderas att med jämna mellanrum DNA-testa enstaka avkommor även om katten anses vara ”GSD4-normal enligt DNA-test på föräldrar eller föregående generationer”. Detta för att säkerställa eventuella felmarginaler.

Uppfödare rekommenderas att DNA-testa avkommor för det fall att GSD4-bärare används i avel.


Hälsoprogram Glycogen Storage disease – GSD IV – antogs vid FIFes Generalförsamling 2011. Gäller från 120101 – revidering 13010

Rulla till toppen