Hälsoprogram - Burma

Gangliosidos (GM2)

information om FIFes särskilda restriktioner och hälsoprogram inom Kattförbundet SVERAK.


Om GM2 gangliosidos

Gangliosidos är en grupp ärftliga sjukdomar kända som “lysosomal storage diseases”.

Lysosomer är cellens ”matsmältningssystem” och har som uppgift att med särskilda enzymer bryta ned och transportera bort restprodukter från cellen så att de kan ”återvinnas”.

GM2 orsakas av ett defekt enzym som gör att det lagras obearbetade restprodukter i cellen, i synnerhet i det centrala nervsystemet – dessa rester orsakar permanenta hjärnskador. GM2 är en mycket allvarlig sjukdom som visar sig i mycket tidig ålder med svaghet, motorikfel på bakbenen och tilltagande skakningar. Vid cirka 12 månaders ålder är symptomen allvarliga; förlamning, blindhet och återkommande kraftiga epilepsianfall. Sjukdomen leder till döden.

Sjukdomen ärvs autosomalt recessivt visar sig först när båda föräldrarna bär genen för GM2. Anlagsbärare av GM2 är själv frisk men kan föra sjukdomen vidare till sina avkommor.

GM2 kan förekomma hos burma.


FIFes hälsoprogram vid avel på burma

Burma som används i avel måste DNA-testas för GM2 gangliosidos med normalt resultat, såvida inte båda föräldrarna bevisligen visar sig vara fritestade från GM2 gangliosidos.

Följande avelsprinciper gäller:

  • GM2-fri x GM2-fri
  • GM2-fri x GM2-bärare

Katter som DNA-testas i enlighet med denna regel ska vara identifierbara genom mikrochip eller tatuering.

Burmakatter som används i avel måste genomgå DNA-test för GM2 gangliosidos, såvida inte båda föräldrarna är bevisade vara fria från GM2 gangliosidos

Avelsprinciperna som ska följas är:

  • GM2-fri x GM2-fri
  • GM2-fri x GM2-bärare

Katterna som behöver testas enligt denna regel måste vara identifierbara genom microchip eller tatuering.

Testresultatet, som ska vara baserat på laboratorisk dokumentation, tillhandhålls av uppfödaren och testresultatet ska anges antingen direkt på stamtavlan eller på en separat bilaga som ska medfölja stamtavlan.

Uppfödare av burma måste informera köpare om sjukdomen GM2 gangliosidos och registreringspolicyn.


SVERAKs förtydligande gällande hälsoprogrammet

Vid kontakt med FIFes Health and Welfare Commission, HWC, har SVERAK fått bekräftat att man inte behöver testa flera generationer såvida inte någon av dem är bärare/sjuk.


Intyg om DNA-testning och rekommendationer

Om DNA-intyg redan insänts och registrerats i SVERAKs stambok eller om en katt anses ha GM2/HEXB-status via föräldrars/ föregående generationers tester behöver inget nytt intyg insändas. I annat fall ska kattens ägare, senast i samband med registrering av avkommor efter katten, skicka DNA- intyg till SVERAKs kansli.

Kattens ägare ansvarar för att DNA-intyget har korrekt uppgift om kattens namn, registreringsnummer och id-nummer.

Notering i stamtavlan sker enligt följande:

  • GM2/HEXB-normal enligt DNA-test
  • GM2/HEXB-normal enligt DNA-test på föräldradjur
  • GM2/HEXB-normal enligt DNA-test på föräldradjur/tidigare generation
  • GM2/HEXB-bärare enligt DNA-test
  • GM2/HEXB -affekterad enligt DNA-test

Rekommendationer:

Uppfödare rekommenderas att med jämna mellanrum DNA-testa enstaka avkommor även om katten anses vara ”GM2-normal enligt DNA-test på föräldrar eller föregående generationer”. Detta för att säkerställa eventuella felmarginaler.

Uppfödare rekommenderas att DNA-testa avkommor för det fall att GM2-bärare används i avel.


Hälsoprogram Gangliosidos (GM2) antogs vid FIFes Generalförsamling 2011. Revideringsdatum 130101

Rulla till toppen