Stambokföring

Blanketterna i Mina sidor är endast till för medlemmar. Du måste således vara registrerad som medlem av sin klubb för att komma åt blanketterna, kontakta din klubb för det.

Snabbast och enklast kan man själv se detta i FindUs, vår hemsida för stamboken. Genom att söka fram mammakatten och därefter se bland hennes avkommor om dom fått regnr eller om det är något som behöver kompletteras.

Här är länk till en liten förklaringsvideo som visar hur det går till.

Och så här ser startsidan ut för FindUs, som alltså är en söktjänst direkt mot SVERAKs stambok.

FindUs

Kortfattat, beroende på vilket land katten kommer ifrån:

 • Du måste vara medlem i SVERAK-klubb (alla våra klubbar)
 • Blankett 1003 ”Ansökan om överföring av katt från annat förbund” som du hittar under blanketter i Mina sidor
 • Kvitto på erlagd avgift för stamtavla (500 kronor) på bg 630-2962 alt swish 123 222 82 94
 • Kopia av överlåtelseavtal/ägarintyg/transfer (obs, från CFA/TICA – ägarslipp)
 • Kopia ur passet på ID-nummer
 • Kopia ur passet på rabiesvaccination
 • Kopia på samlat veterinärintyg för införsel till EU (det stämplade intyget som brukar vara på ca 6-8 sidor)

Här kan du läsa mer om vad som gäller när du ska överföra:
https://www.sverak.se/uppfodning/overforing-av-katt-stambokford-i-annat-forbund-an-sverak/

Det har också publicerats en artikel i Våra Katter som förtydligar hur man överför en katt till SVERAK

>> Läs artikel (PDF som öppnas i nytt fönster)

Vanliga frågor:

* I rutan ”Land som katten införs ifrån”, är det landet som katten kommer ifrån som du fyller i. Att stamtavlan kanske är utfärdat i ett annat land spelar ingen roll.

* I rutan ”Förbund”, skriver du det förbund som utfärdat stamtavlan (ofta ser du det i början av kattens stambokföringsnummer). Tex, SNRF, FHK, TICA, NRR etc…

* I rutan ”Uppfödare”, så är det uppfödarens uppgifter du fyller i (inte den du köpt katten av om det är en katt som är vidaresåld). I många stamtavlor är kontaktuppgifter ofullständiga, därav denna uppgift, så du kan få fullständigt i din nya SVERAK-stamtavla.

* I rutan ”Kattens ägare”, ni kan vara flera ägare men samtliga måste vara medlem i klubb. Om du inte får plats att skriva, gör en pil och skriv på baksidan.

Som kvitto godkänns kopia vid direktinbetalning på post eller bank, utskrift från internetbank på genomförd betalning, skärmdump på genomförd swish eller kontoutdrag från post/bank.

Obs, om du betalar från ditt eget konto, behöver du inte skriva ditt namn. Gör någon annan inbetalningen, så måste ditt namn skrivas med.

* Stamnamn; ansökan om stamnamn

* Kullregistrering; ditt stamnamn samt kullens/kullarnas födelsedatum (har du flera kullar, lägga alla på samma inbetalning)

* Import/överföring; import och kattens namn

* Ändringsstamtavla; ändring och kattens namn

Innan du beslutar att börja med kattavel, bör du ha några års erfarenhet av katt och kattskötsel och noga överväga om du är beredd att ta det jobb och ansvar som det innebär. Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på https://www.sverak.se/for-medlemmar/avel-och-uppfodning/

Ingen fara, det är sånt som händer och går enkelt att ändra men du måste ansöka om det. Här kan du läsa om hur du gör https://www.sverak.se/uppfodning/ansokan-om-ersattningsstamtavla/

Kortfattat, beroende på vad som ska ändras:

* Blankett 1002, ansökan om ersättningsstamtavla som ligger på öppna blankettwebben (länk)

* Stamtavlan i original (du får tillbaka en ny uppdaterad)

* Kvitto på avgiften (skiljer beroende på om katten är äldre eller yngre än 8 månader)

* Om kattens stamtavla är borttappad, så kryssar du i rutan att den är förkommen

Du kan inte ändra din katts stambokförda namn, det är inte tillåtet.

Om katten har fel kön, så kan namnet ändras, men då måste även uppfödaren skriva under din ansökan.

Om katten har fel färg, så kan du ändra färgen (förutsatt att den är genetisk möjlig). Så länge som katten inte har någon titel, så kan du själv intyga färgen.

Ingen fara, det är sånt som händer och går enkelt att ändra men du måste ansöka om det. Här kan du läsa om hur du gör https://www.sverak.se/uppfodning/ansokan-om-ersattningsstamtavla/

Kortfattat:

* Blankett 1002, ansökan om ersättningsstamtavla som ligger på öppna blankettwebben (länk)

* Stamtavlan i original (du får tillbaka en ny uppdaterad)

* Kvitto på avgiften (skiljer beroende på om katten är äldre eller yngre än 7 månader)

Du måste ändra hela kullens stamtavlor samtidigt.

Ingen fara, det är sånt som händer men du måste ansöka om det. Här kan du läsa om hur du gör https://www.sverak.se/uppfodning/ansokan-om-ersattningsstamtavla/

Kortfattat:

* Blankett 1002, ansökan om ersättningsstamtavla som ligger på öppna blankettwebben (länk)

* Kvitto på avgiften (skiljer beroende på om katten är äldre eller yngre än 7 månader)

* Du kryssar i rutan att originalstamtavlan har förkommit

Nej, du som ägare kan inte stambokföra katten, utan endast kattens uppfödare kan stambokföra den och övriga i kullen. Utan stamtavla är det en huskatt.

Här kan du läsa mer https://www.sverak.se/uppfodning/stambokfor-kattkull/

I korta drag;

 • Du måste vara medlem i SVERAK-klubb (våra anslutna klubbar)
 • Blankett 1001 ”Stambokföring av kattkull” som ligger på öppna blankettwebben (länk).
 • Du och ägaren av hankatten (vid parningstillfället) måste skriva under ansökan.

Bifoga sedan med ansökan (som du sänder till avelssekreteraren i din klubb);

 • Kvitto på erlagd avgift för kattungarna (obs, olika avgifter beroende på ungarnas ålder och om du är diplomerad).
 • Intyg för hankatten (om han inte är använd i avel sedan tidigare)
 • Intyg för honkatten (om hon inte är använd i avel sedan tidigare)

Intyg som krävs på alla katter, oavsett ras är;

 • ID-intyg (de flesta avelskatter har redan sin ID-märkning registrerad, det ser du enkelt i MinaKatter om det är din egna katt – eller i ID-registret om du inte är ägare av hankatten.
 • Inte har/haft navelbråck (här går utmärkt med tex besiktningsintyget när katten var kattunge
 • Att hankatt har normal testikelstatus (han måste vara minst sex månader gammal när intyget utfärdas).

På några raser krävs även DNA-intyg; NFO, BUR, KOR, BAL, OLH, OSH, PEB och SIA.

Om du är osäker över något, kontakta din avelssekreterare så hjälper denne dig.

Från 19 maj 2021 finns numera också möjligheten att stambokföra kull online. Läs allt om hur det går till här: https://www.sverak.se/for-medlemmar/stambokforing/stambokforing-av-kull-online/

Här kan du läsa mer https://www.sverak.se/uppfodning/ansok-om-stamnamn/

I korta drag;

* Du måste vara medlem i SVERAK-klubb (länk)

* Blankett 1010 ”Ansökan om stamnamn” som du hittar under blanketter i MinaKatter (länk). Du måste skriva under ansökan.

* Kvitto på erlagd avgift för stamnamn

Du sänder sedan din underskrivna ansökan samt kvitto på inbetald avgift till din klubbs avelssekreterare. Spara filen som ”Stamnamn samt ditt namn” om du mailar underlagen till din klubb, tänk på att lägga filen (pdf/jpg) som bilaga och inte inklistrad i mailet.

När det gäller våra raskatter (med stamtavla i SVERAK) så registreras dom automatiskt i ID-registret då ett ID-nr sparas på dom. Det ser vi  helst att uppfödaren gör i Minasidor (MinaKatter)  efter ID-märkningen. Ett alternativ är också att det sker via ägarändringsblanketten för de som inte kan använda ägarändring online. Då ska remsan med ID-nr vara påklistrat på blanketten.

Raskatter med stamtavla i SVERAK ska alltså INTE registrera sitt ID-nr via www.id-registret.se, utan det sker med automatik från stamboken till ID-registret.

Raskatter som har stamtavla i annat förbund lägger man in via id-registret.se eller skickar kopia på stamtavla och köpekontrakt tillsammans med anmälningsblankett, antingen via snigelpost eller ett mejl (sverak@sverak.se).

Då vi noterar detta i kattens stamtavla vill vi gärna få informationen via mejl till sverak@sverak.se. Skicka gärna med ett foto på den nya streckkoden samt ange kattens namn och registreringsnummer.

Logga in på Mina sidor, där ser du vilka katter som står på dig. Saknar du ”din” katt, kontakta uppfödaren/säljaren att denne måste anmäla ägarbyte vilket smidigt kan göras direkt i Mina sidor. Säljaren behöver ditt personnummer för att påbörja bytet, som du sedan loggar in i Mina sidor och bekräftar. Se 90 sekunder film som visar hur man startar ägarbytet online.

I MinaKatter kan man, om båda har mobilt BankID, enkelt påbörja ägarändring till annan ägare, om det är så att du själv missat att ägarändra. Du behöver då nya ägarens personnummer, glöm inte att meddela nya ägaren att byte är påbörjat – så denne kan logga in och bekräfta bytet. (90 s instruktionsfilm om ägarändring online).

Har du köpt en katt som säljaren missat att ägarändra, kontakta säljaren att denne påbörjar byte i MinaKatter. Du loggar sedan in och bekräftar bytet.

Om någon av er inte har mobilt BankID, så kan blankett 1031 (länk) ”Ägarändringsintyg och ID-registrering” fyllas i och sändas in till kansliet för manuell ändring. Blanketten måste vara underskriver av både köpare och säljare.

köpakatt.se hittar du uppfödare som är anslutna till SVERAK-klubbar. Hör gärna med din tilltänkta uppfödare vilken klubb denne tillhör, och kontakta sedan klubben (våra anslutna klubbar) och hör dig för om uppfödaren. Läs gärna mer om att tänka på vid köp av katt.

I FindUs, vår stambok på nätet, kan du söka och finna alla katter som är stambokförda.

Genom att söka fram mammakatten och därefter se bland hennes avkommor om dom fått regnr eller om stambokföringen är pågående.

Här är länk till en liten förklaringsvideo som visar hur det går till när man söker.

Och så här ser startsidan ut för FindUs, som alltså är en söktjänst direkt mot SVERAKs stambok.

FindUs

Rulla till toppen