Status för "Pågående stambokföringar av kull"

Status pågående stambokföring av kull

  1. Kullen är klar för betalning och skickas därefter till stambokförare i Mina sidor.
  2. Här är allt godkänt men det återstår att fylla i kullens detaljer (klicka på blå rutan med pennan).
  3. Här har hankattägaren godkänt och det är huvudinnehavaren av stamnamnet som återstår för att man ska kunna gå vidare med betalning och skicka in till stambokförare. Detta gäller endast för de som är flera innehavare på ett stamnamn och den som stambokför kullen ej är huvudinnehavare av stamnamnet.
Rulla till toppen