Uppfödning

Avel

Det är inte tillåtet att använda en katt i avel om den mår dåligt av det och om det finns risk för att avkomman ärver sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Djur som är överdrivet rädda eller aggressiva och djur som saknar förmåga att föröka sig på ett naturligt sätt får heller inte användas i avel.

Förbud mot avel med sjuka djur. Katter får inte användas i avel om:

  • de har en sjukdom eller ett funktionshinder som kan ärvas
  • de har eller med stor sannolikhet har recessivt anlag i dubbel uppsättning för sjukdom
  • de har eller med stor sannolikhet har enkelt recessivt anlag för sjukdom såvida inte parning sker med individ som är konstaterat fri från motsvarande anlag
  • parningskombinationen utifrån tillgänglig information ökar risken för sjukdom eller funktionshinder hos avkomman.

Det här kan innebära att det blir svårt att avla på vissa raser där risken att sjukdomar och funktionshinder ska föras vidare är uppenbar. Jordbruksverket kan i vissa fall ge kattägare tillstånd att göra undantag från reglerna. Ett skäl kan vara att avelsurvalet i någon ras håller på att bli för litet. Undantagen är alltid tidsbegränsade och kan vara förknippade med villkor.

En SVERAK-uppfödare ska till avel endast använda katter som
•  
av FIFe är godkända för stambokföring
  är stambokförda i SVERAK eller erkänd kattorganisations stambok
  är i såväl god fysisk som psykisk kondition
och i övrigt följa de lagar och regler som gäller beträffande genetiskt betingade defekter samt dessutom vara väl förtrogen med de regler och den rasstandard som gäller för den ras som föds upp.

Katter får inte användas i avel om
  de har en sjukdom eller ett funktionshinder som kan ärvas
  de har eller med stor sannolikhet har recessivt anlag i dubbel uppsättning för sjukdom
  de har eller med stor sannolikhet har enkelt recessivt anlag för sjukdom såvida inte parning sker med individ som är konstaterat fri från motsvarande anlag
  parningskombinationen utifrån tillgänglig information ökar risken för sjukdom eller funktionshinder hos avkomman.

Honkatt 
  får inte ha fler än tre kullar inom en 24-månadersperiod
  som måste förlösas genom kejsarsnitt mer än en gång, får fortsättningsvis inte användas i avel
  får inte paras av en annan hane inom tre veckor från den tidigare parningen.

Hankatt
Hankatt, som ägs av en enskild medlem i ett FIFe-förbund, får inte användas för parningar som kommer att resultera i icke stambokförda kattungar, det vill säga för parningar där kattungarna inte kommer att få en officiell stamtavla från antingen en FIFe-medlem eller en icke FIFe organisation.

Är hankattägaren inte medlem i SVERAK-klubb? Samma krav om intyg gäller för hankatten som om han vore stambokförd i SVERAK.

Katter som lider av pseudo-achondroplasi (exempelvis munchkin) eller osteokondrodysplasi (exempelvis scottish fold) eller som har en sådan katt i sin bakgrund (innebär fyra generationer bakåt, det vill säga synlig i stamtavlan) och ’vilda kattdjur’ och ny ras som kan härledas till ’vilda kattdjur’:
  är inte tillåtna i avel
  får inte stambokföras inom FIFe
  får inte tillträde till FIFe-utställning
  får inte främjas eller göras reklam för.

Helvita katter (EMS-kod w) får inte paras med varandra.

Döva katter, katter med navelbråck, katter utan morrhår, hankatter med testiklar med onormalt läge eller onormal storlek – detta är några av de defekter som enligt reglerna är diskvalificerande för avel.

Rulla till toppen