Utträde ur stamnamn

Hämta blnr 1012 –  “Ansökan utträde stamnamn” – i Mina sidor.
Kvarvarande innehavare ska vara huvudmedlem (eller familjemedlem till en huvudmedlem) i en SVERAK-ansluten kattklubb. Samtliga innehavare ska underteckna ansökan.

Om innehavare som ska lämna stamnamnet inte kan underteckna ansökan ska kvarvarande innehavare – via kattklubb – sända skriftlig dispensansökan med angivande av skäl till varför ändring ska ske till SVERAKs styrelse som fattar beslut.

Förskottsbetala 50 kr till SVERAKs bankgiro 630-2962 eller swisha till nr. 123 222 82 94 och skicka blankett tillsammans med kvittokopia via egen kattklubb (f.v.b. till SVERAK).

Rulla till toppen