Efter utställningen

Det finns bland annat en del material som ska insändas till SVERAK inom viss föreskriven tid. Om korrekta och/eller kompletta resultat ej inkommer inom föreskriven tid utgår “förseningsavgift” (enligt årsmötesbeslut) om 1 500 kr. 

Utställningsmaterial; bedömningssedlar, utställningskatalog, resultatlista med mera arkiveras på SVERAKs kansli i (minst) tre år.

– SENAST 5 DAGAR efter utställningen 

om SVERAKs burpool har använts

En granskningsrapport per container fylls i genom blankett nr 5021 “Granskningsrapport burpool”. Rapporten skickas med fördel med e-post till SVERAK. Om granskningsrapport inkommer senare än fem dagar efter utställningen, eller inte alls, utgår en kostnad om 500 kr som faktureras klubben.

– SENAST 14 DAGAR efter utställningen

Instruktion för export av fullständiga resultatlistor (tabbavgränsad *csv) från Aladdin – hämta pdf

Är klubben online och har uppdaterat/godkänt resultatlistan räcker det att meddela detta via e-post till SVERAKs kansli. Tänk på att meddela eventuellt nytt lösenord.

Annars gäller resultatlistor (csv) som skickas via e-post till SVERAKs kansli, sverak@sverak.se.

– SENAST 30 DAGAR efter utställningen

  • KATALOG (glöm ej eventuella tilläggsblad)
  • RESULTATLISTOR (i pappersformat)
  • BEDÖMNINGSSEDLAR – glöm inte avel och uppfödning – sorterat i katalognummerordning med senior, veteran och kull sist. Observera! Tänk på påförande av resultat; titlar, BIV, NOM och BIS
  • PANELLISTOR över katter som nominerats till Best in Show
  • Domarnas NOMINERINGSLISTOR i original
  • ANNONSUNDERLAG – Insänd underlag som visar att annonsering skett till SVERAKs kansli. Detta kan vara exempelvis tidningsannons, ljudfil, bild på annonstavla, banner och liknande. Vid frågor – kontakta sverak@sverak.seOBS!För att erhålla annonsbidrag måste underlaget vara inskickat inom 30 dagar och samtliga punkter i gällande samarbetsavtal vara uppfyllda.
Rulla till toppen