Avgift och kvitto

OBS! Sker stambokföring av kull online SKA betalningen ske inne i Mina sidor med Swish eller via Svea.

Avgift per stamtavla
Stambokföringsavgift per katt varierar beroende på när betalning sker. Det datum som avgiften är bokförd på SVERAKs bankgiro är ”gränsen” mellan så kallad enkel eller dubbel stambokföringsavgift.

Kattkull – yngre än 3 månader: 350 kr per stamtavla. Är du certifierad eller SVERAK-diplomerad uppfödare när stambokföringsavgift inbetalas och ansökan insänds är kostnaden per stamtavla 250 kr. 

Kattkull – 3 månader eller äldre: 700 kr per stamtavla – oavsett om du är certifierad/diplomerad eller inte. (Avgiften ändrad per den 1/1 2021 efter beslut vid SVERAKs årsmöte 2020.)

Exempel 3 månader för kull född 230518:
Betalning oss tillhanda 230817 -> 250/350 kr per stamtavla
Betalning oss tillhanda 230818 -> 700 kr per stamtavla

SVERAKs bankgiro 630-2962 eller swisha till nr. 123 222 82 94.
Vid inbetalning ange gärna att det avser stambokföring, ditt stamnamn och kullens födelsedatum. Kvitto på inbetald avgift ska bifogas ansökan. Som kvitto godkänns kopia vid direktinbetalning på post eller bank, utskrift från internetbank på genomförd betalning eller kontoutdrag från post/bank.

Är du inte boende i Sverige
– eller betalar via utländsk bank – tillkommer en administrativ avgift om 50 kronor per försändelse och/eller inbetalning. Denna avgift inbetalas till SVERAK samtidigt som “normal” avgift.

Rulla till toppen