Ansökan om ersättningsstamtavla

Är det någon uppgift i stamtavlan som är fel (färg, kön eller liknande)?
Behöver stamtavlan kompletteras med någon uppgift?
Hittar du inte stamtavlan (har den förkommit/är borta)?

Om du svarar ja på någon av ovanstående frågor – och det avser raskatt med stamtavla utfärdad av SVERAK och du är registrerad som ägare till katten i SVERAKs stambok – kan du ansöka om en ny stamtavla (=ersättningsstamtavla).

För dig som uppfödare och/eller utställare är det är viktigt att ha en korrekt stamtavla. Om katten ställs ut tävlar den i den färg (fenotyp) som är registrerad i SVERAKs stambok.

Stamtavlan är en värdehandling. Det är viktigt att hantera och förvara den som en sådan.

Ändringar i stamtavlan får endast göras av SVERAKs stambokförare. Det är däremot tillåtet att klistra ID-etikett på avsedd plats. Dessutom får givetvis veterinär (attestant) komplettera med veterinära anteckningar på avsedd plats på stamtavlans omslag om du har en stamtavla av äldre utförande.

Begreppet stamtavla/stambok inom SVERAK
Stamtavla” = Dokument undertecknad och präglad av SVERAKs stambokförare.
Stambok” = SVERAKs stambokföringsdatabas (SESAM). SVERAKs stambok, FindUs, finns även på nätet och uppdateras mer eller mindre i realtid. Det som syns i FindUs är det som är registrerat i Sesam.

Är din stamtavla av äldre utförande och det finns veterinära anteckningar och liknande på stamtavlans omslag?

Då ”återanvänds” omslaget och du får tillbaka det insända omslaget men med en ny inlaga.

Om ändring av ägare sker samtidigt med ändring ska både tidigare och ny ägare underteckna ansökan. Stamtavlan kommer att sändas till kattens nya ägare.

Färg- eller rasändring

Har fel EMS-kod registrerats för katten? Då gäller följande:

Katt yngre än 10 månader? Då kan kattens uppfödare eller ägare begära färgändring.

Katt äldre än 10 månader? Då kan ändring ske först när färgen bekräftas genom:

  • föräldrarnas genetik, kattens avkomma eller genetiskt test
  • eller att katten har visats i klass 13 C (färgbestämning)
  • eller om katten erhåller en överföringshandling i enlighet med Regler för utställning 6.5.

Vid utställning måste en katt tävla i enlighet med sin fenotyp.

Om en förändring av EMS-koden resulterar i ändring av variant/grupp gäller:

  • redan godkända titlar kvarstår (för godkänd variant)
  • alla certifikat för nästa titel måste erhållas i den nya varianten/gruppen

Viktigt! Om katten ställs ut tävlar den i den färg (fenotyp) som är registrerad i SVERAKs stambok. Är katten registrerad med fel färg – och du planerar att anmäla den till utställning – sänd in underlag och beställ ersättningsstamtavla snarast! Det räcker alltså inte att få en färgbedömning gjord på en utställning för att färgen ska anses vara ändrad – korrekt färg ska vara registrerad i SVERAKs stambok.

Viktig information om färgändring

Omregistrering till godkänd målras
– §9.1.3 i FIFes regler för uppfödning och stambokföring 2022

En katt med tillägget ”EMS-kod för målras” kan omregistreras till sin målras under förutsättning att en av följande två punkter uppfylls:
1. a) att katten ställs ut vid lägst fyra månaders ålder på en internationell utställning i kontrollklass (klass 13b) och
b) att katten bedöms i enlighet med FIFes regler för utställning 5.4 av minst två FIFe-domare, som
skriftligen informeras om varför katten ställs ut i denna klass och
c) att katten uppnår bedömningen ”excellent” (för godkända raser) i enlighet med målrasens standard
– respektive ”I” (för icke godkända raser) i enlighet med föreslagen standard (se avsnitt 8) – av båda
domarna.

eller

2. a) att katten bedöms utanför utställning (ex. hembedömning) i enlighet med FIFes regler för utställning 5.4 vid lägst tre månaders ålder av minst två FIFe-domare som från FIFe-medlemmen erhållit en skriftlig information om varför bedömning sker och
b) att katten uppnår bedömningen ”excellent” (för godkända raser) i enlighet med målrasens standard
– respektive ”I” (för icke godkända raser) i enlighet med föreslagen standard (se avsnitt 8) – av båda
domarna. Omregistrering ska framgå i RIEX-stamboken och på stamtavlan genom tillägg (av RR) efter registreringsnumret.

Kön- och/eller namnändring

Står det fel kön i stamtavlan – då måste kattens uppfödare skriva under blanketten. Detta är också det enda tillfälle som det är möjligt att ändra kattens “egennamn”.

Har du fått registrerat ett nytt stamnamn? Är du en “ny” uppfödare som registrerat en kattkull utan ditt stamnamn? Då kan du välja att påföra stamnamnet på en (eller alla) katter i tidigare kull genom att beställa ersättningsstamtavla. Stamnamnet kommer – i stamboken – att påföras övriga katter i samma kull. Däremot utfärdas inte nya stamtavlor förrän beställning av ersättningsstamtavla sker för respektive katt.

Fel födelsedatum

Står det fel födelsedatum i stamtavlan – då ska samtliga stamtavlor för samtliga katter i berörd kull insändas för ändring och uppfödaren ska skriva under blanketten.

Titel i stamtavlan

FIFe-titel registreras i SVERAKs stambok helt utan kostnad men vill du ha en ny stamtavla där titeln är utskriven – då gäller ersättningsstamtavla.

Gäller det DM, DSM, DVM eller JW? Läs mer på sidan om utställningstitlar.

Tips: Är du osäker på om titeln finns i Sesam? Besök FindUs och sök fram berörd katt – klicka på namnet för att komma till kattbilden. Där kan du se vilken/vilka titlar som finns registrerade.

Ny uppdaterad stamtavla – med ägaruppgift

Är du registrerad som ägare i SVERAKs stambok och vill ha ditt namn inskrivet på ägarfältet? Då kan du beställa ersättningsstamtavla. 

Hittar du inte stamtavlan och vill beställa ny?

Har originalstamtavlan av någon anledning förkommit? Är du registrerad ägare i SVERAKs stambok kan du beställa ersättningsstamtavla utan problem.

Är du däremot inte registrerad som ägare – då är det inte lika enkelt även om det inte är omöjligt. Blanketten kan användas till både ägarändring och beställning av ny stamtavla samtidigt. Tänk på att det är registrerad ägare som ska underteckna som överlåtare av katten. Om tidigare registrerad ägare inte kan nås för att underteckna ägarändringen måste du som ny ägare bifoga någon form av intyg där det framgår att katten är överlåten och till fullo betald av nya ägaren (exempel på intyg är kopia av överlåtelseavtal).

Tips: Är katten registrerad i SVERAKs ID-register ? Har ägaren godkänt publicering av kontaktuppgifter? Då kan du se vilken ägaruppgift som är registrerad.

Avelsförbud

Om avelsförbud ska kunna införas efter registrering, måste även den nya ägaren om sådan finns, godkänna ansökan om detta. En katt som i stamtavlan har inskrivet ”Avelsförbud” får aldrig användas i avel.

Rulla till toppen