Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen 2023

SVERAKs styrelse:

– beslutar i diverse olika ärenden och skrivelser inom verksamheten

– agerar arbetsgivare för anställd personal

– representerar förbundet gentemot media och allmänhet

– diskuterar och beslutar i avtalsfrågor med samarbetspartners

– besvarar remisser från myndigheter

– tillsätter poster i referens-, samarbets- och arbetsgrupper


Styrelsen har även hand om:

– elev/domarfrågor (utser examinatorer etc.)

– förbundets profilarbete (med kansliet)

– seminarier

Vår nuvarande styrelse

Vid allmänna frågor kontakta i första hand kansliet.

Förbundsordförande Eva Porat
 
Vice förbundsordförande Lotta Kragh
 

Förbundsekonom Hans Boskär
hans.boskar@styrelse.sverak.se
073-500 78 33

Regelledamot Ann-Charlotte Johansson
ann-charlotte.johansson@styrelse.sverak.se
070-190 06 05

Avels- och hälsoledamot 1 Cecilia Alsmark
cecilia.alsmark@styrelse.sverak.se
0737-07 84 18

Avels- och hälsoledamot 2 Sofie Abbereus
sofie.abbereus@styrelse.sverak.se
070-924 61 67

Utställningsledamot 1 Jens Lindgren
jens.lindgren@styrelse.sverak.se
0705-48 68 12

Utställningsledamot 2 Jeanette Stark
jeanette.houdi@styrelse.sverak.se
070-815 15 32

Ordinarie ledamot Johan Asp
johan.asp@styrelse.sverak.se
070-020 82 44

Ordinarie ledamot 2 Siv Widberg
siv.widberg@styrelse.sverak.se
070-157 96 09

Rulla till toppen