Valberedning

SVERAKs Valberedning tillfrågar de förtroendevalda, vilkas mandattid utgår, om de vill kandidera för nästa mandattid och tillfrågar anslutna klubbar om förslag på valbara personer till val under årsmötet.

Vid SVERAKs årsmöte presenterar VB sitt förslag – och årsmötet beslutar.

Vill du kontakta hela valberedningen direkt? Maila då till: vb@sverak.se

VB-ledamot Maria Laestander 
marialae@hotmail.com
070-546 84 85

VB-ledamot Malin Holgersson
wildathearts@hotmail.com
073-082 17 76

VB-ledamot Sirpa Lindelöf
sirpa.lindelof@yahoo.se
070-816 45 05

Rulla till toppen