Valberedning

Valberedning 2024

SVERAKs Valberedning tillfrågar de förtroendevalda, vilkas mandattid utgår, om de vill kandidera för nästa mandattid och tillfrågar anslutna klubbar om förslag på valbara personer till val under årsmötet.

Vid SVERAKs årsmöte presenterar VB sitt förslag – och årsmötet beslutar.

Vill du kontakta hela valberedningen direkt? Maila då till: sverakvb@gmail.com

 

VB-ledamot Malin Holgersson
wildathearts@hotmail.com
073-082 17 76

VB-ledamot Annika Kiel Olsson
annika.olsson.ako@gmail.com
072-749 09 20

VB-ledamot Siv Widberg
siv@barabusbritter.se
070-157 96 09

Rulla till toppen