Har du redan ett inregistrerat stamnamn - i annat förbund än SVERAK?

Har du redan ett stamnamn registrerat i ett FIFe-förbund, och fått godkänt flytt från tidigare förbund, tar du utan kostnad med dig det stamnamn som är inregistrerat i FIFe till SVERAK. Någon form av intyg (kopia av inregistreringsbevis, stamnamnsdiplom eller liknande) översänds till SVERAK.

Har du redan ett stamnamn registrerat i ett icke FIFe-förbund som du vill registrera i SVERAK gäller samma regler som för nyansökan för stamnamn. Dock är avgift för stamnamnsregistrering något lägre (1 000 kr i stället för 1 500 kr). Det finns däremot inte några garantier att stamnamnet blir godkänt av FIFe så därför ska ytterligare stamnamnsförslag lämnas. Kopia av stamnamnsbevis/inregistreringsbevis från icke FIFe-förbund ska bifogas ansökan.

Rulla till toppen