Lite att tänka på

Skriv inte under tingningsavtal och ta emot/betala handpenning förrän du är säker på att genomföra försäljning/köp. När detta är gjort har ett avtal tecknats och det finns ingen “ångertid” för säljaren.

Kontrollera att köparen är medveten om det ansvar den åtar sig som kattägare och skapa en bra relation redan från början. Det är en trygghet för köparen att veta vart denne ska vända sig om det uppstår frågor av något slag, så informera så mycket som möjligt om katten, om rasen, om eventuella hälsoprogram, om vaccination och hälsa, om Kattförbundet SVERAK och så vidare.

Om du säljer katt till en privatperson (ej uppfödare) innebär det att Konsumentköplagen (garantiansvar) som gäller. Detta innebär bland annat att du är ansvarig för genetiska defekter som uppstår fram tills det gått tre år sedan försäljningen.

Försök att bemöta köparen ‘som du själv vill bli bemött’ – kanske kan detta vara genom att:

  • informera om eventuella avelsrestriktioner, skäl till RX-stamtavla och liknande
  • ställa upp och hjälpa/vägleda köparen under kattens uppväxt och liv
  • guida om nya ägaren behöver hjälp och råd om katten ska ställas ut
  • hjälpa till med råd vid eventuell avel
  • informera om eventuella sjukdomar eller problem i rasen
  • hjälpa till vid eventuell omplacering av katten.
Rulla till toppen