Ansök om stamnamn

Ansökan om stamnamn:

Från och med den 1 januari 2022 ska sökande av stamnamn ha erlagt godkänt kunskapstest.

Det innebär förändrad rutin för ansökan om stamnamn, som innebär att:

 1. Ansökan om stamnamn med tillhörande kvitto (1 500 kr), sänds till kansliet via egen kattklubb, precis som tidigare (framöver kommer detta kunna sändas via Mina sidor).
 2. Kansliet publicerar länk (“Testis”) & personlig engångskod till kunskapstest på sökandes startsida i Mina sidor*. Om flera sökande ska samtliga erhålla länk & personlig engångskod på sina respektive startsidor i Mina sidor. Efter aktivering av personliga engångskoden har  sökande 30 dagar på sig att skriva godkänt. Test kan endast ske digitalt.
 3. På webbsidan “Testis” finns länk till Stadgar och Regler på webben, samt direkt till PDF. Om sökande så önskar, kan Stadgar och Regler även postas. Mejla  kansliet om detta.
 4. Om sökande inte har klarat godkänt test inom 30 dagar, kan sökande erhålla ytterligare 30 testdagar till en kostnad om 100 kr. När sökande erhåller ny testperiod, ska även dennes
  klubb informeras så de kan stödja sin medlem med testet.
 5. Efter att test godkänts påbörjas behandlingen av ansökan om stamnamn, enligt tidigare rutin.
  Vid godkänt stamnamn postas stamnamnbevis ut som bekräftelse.

Vid ansökan om medinnehavare till redan godkänt stamnamn, ska även denne ha erlagt godkänt kunskapstest. Det innebär förändrad rutin för ansökan om tillägg av medinnehavare, som innebär att:

 1. Ansökan om tillägg av medinnehavare med tillhörande kvitto (200 kr/tillägg), sänds till
  kansliet via egen kattklubb.
 2. Kansliet publicerar länk (“Testis”) & personlig engångskod till kunskapstest på sökandes startsida i Mina sidor*. Om flera sökande ska samtliga erhålla länk & personlig engångskod. Efter aktivering av personliga engångskoden  har sökande 30 dagar på sig att skriva godkänt. Test kan endast ske digitalt.
 3. Om sökande inte har klarat godkänt test inom 30 dagar, kan sökande erhålla ytterligare 30 testdagar till en kostnad om 100 kr. När sökande erhåller ny testperiod, ska även dennes
  klubb informeras så de kan stödja sin medlem med testet.
 4. Efter att test godkänts påbörjas behandlingen av ändringen, enligt tidigare rutin.
 5. Vid godkänd ändring postas stamnamnbevis ut som bekräftelse.

* Medlemmar som av någon anledning inte kan använda mobilt BankID för inloggning till Mina sidor får länk och personlig engångskod via e-post.

Stamnamn/uppfödarnamn är det namn som en uppfödare har inregistrerat i FIFes register för stamnamn. En SVERAK-uppfödare får registrera maximalt en kattkull utan stamnamn.

OBS! Vid eventuella frågor och funderingar kontakta din klubb för råd och hjälp, inte stambokföringen!

Stamnamn är prefix
Stamnamnet är ett prefix, vilket innebär att det står före kattens namn. I sällsynta fall förekommer äldre stamnamn som suffix, det vill säga efter kattens namn. Svenska stamnamn har landsprefixet SE* framför namnet (tidigare S*). Äldre FIFe-stamnamn har inget landsprefix – detta tillkom 1985.

Ansökan om stamnamn

Ansökan sker skriftligt genom att du:

 1. Fyller i blankett blnr 1010 “Ansökan om stamnamn” (hämtas i Mina sidor).
 2. Förskottsbetalar 1 500 kr (alternativt 1 000 kr om du redan har ett stamnamn i annat kattförbund) till SVERAKs bankgiro 630-2962 eller swisha till nr. 123 222 82 94.

  I stamnamnsavgiften ingår ett stamnamnsbevis samt FIFes och SVERAKs stadgar och regler.
  Om du ångrar din ansökan efter att den blivit behandlad av SVERAK och FIFe gäller ingen återbetalning av inbetald avgift.
 3. Skickar den undertecknade blanketten, tillsammans med kvittokopian till din kattklubb (f.v.b. till SVERAK).
Klarläggande: Stamnamn påfört i efterhand

När en “ny” uppfödare får stamnamn och väljer att begära en ny stamtavla på en katt från en tidigare kull, påförs stamnamnet på alla katter i samma kull. Nya stamtavlor utfärdas dock först när så begärs enligt sedvanlig rutin. (beslut SVERAKs styrelsemöte nr 6/08).

Not: “Sedvanlig rutin” innebär ansökan om ersättningsstamtavla.

Rulla till toppen