Ansök om stamnamn

Foto: Eivor Rasehorn

Ansökan om stamnamn:

Från och med den 1 januari 2022 ska sökande av stamnamn ha erlagt godkänt kunskapstest.

Det innebär förändrad rutin för ansökan om stamnamn, som innebär att:

 Ansökan om stamnamn med tillhörande kvitto (1 500 kr), sänds till kansliet via egen kattklubb, precis som tidigare (framöver kommer detta kunna sändas via (MinaKatter).
 Kansliet sänder länk till kunskapstest till sökande (om flera sökande ska samtliga erhålla länk), som sedan har 30 dagar på sig att skriva godkänt. Test kan endast ske digitalt.
 I samband med skick av länk till kunskapstest, bifogas även länk till Stadgar och Regler på webben, samt i pdf. Om sökande så önskar, kan de även postas.
 Om sökande inte har klarat godkänt test inom 30 dagar, kan sökande erhålla ytterligare 30 testdagar till en kostnad om 200 kr. När sökande erhåller ny testperiod, ska även dennes
klubb informeras så de kan stödja sin medlem med testet.
 Efter att test godkänts påbörjas behandlingen av ansökan om stamnamn, enligt tidigare rutin.
 Vid godkänt stamnamn postas stamnamnbevis ut som bekräftelse.

Vid ansökan om medinnehavare till redan godkänt stamnamn, ska även denne ha erlagt godkänt kunskapstest. Det innebär förändrad rutin för ansökan om tillägg av medinnehavare, som innebär att:

 Ansökan om tillägg av medinnehavare med tillhörande kvitto (200 kr/tillägg), sänds till
kansliet via egen kattklubb.
 Kansliet sänder länk till kunskapstest till sökande (om flera sökande ska samtliga erhålla
länk), som sedan har 30 dagar på sig att skriva godkänt. Test kan endast ske digitalt.
 Om sökande inte har klarat godkänt test inom 30 dagar, kan sökande erhålla ytterligare 30 testdagar till en kostnad om 200 kr. När sökande erhåller ny testperiod, ska även dennes
klubb informeras så de kan stödja sin medlem med testet.
 Efter att test godkänts påbörjas behandlingen av ändringen, enligt tidigare rutin.
 Vid godkänd ändring postas stamnamnbevis ut som bekräftelse.

Stamnamn/uppfödarnamn är det namn som en uppfödare har inregistrerat i FIFes register för stamnamn. En SVERAK-uppfödare får registrera maximalt en kattkull utan stamnamn.

OBS! Vid eventuella frågor och funderingar kontakta din klubb för råd och hjälp, inte stambokföringen!

Stamnamn är prefix
Stamnamnet är ett prefix, vilket innebär att det står före kattens namn. I sällsynta fall förekommer äldre stamnamn som suffix, det vill säga efter kattens namn. Svenska stamnamn har landsprefixet SE* framför namnet (tidigare S*). Äldre FIFe-stamnamn har inget landsprefix – detta tillkom 1985.

Tips & tänk på att
Regler för stamnamn hittar du i regler för uppfödning och stambokföring
Sök på FIFes hemsida efter redan registrerade stamnamn
Ansökan om stamnamn

Ansökan sker skriftligt genom att du fyller i blankett blnr 1010 “Ansökan om stamnamn” (hämtas i MinaKatter)
Förskottsbetala 1 500 kr (alternativt 1 000 kr om du redan har ett stamnamn i annat kattförbund) till SVERAKs bankgiro 630-2962 eller swisha till nr. 123 222 82 94.
I stamnamnsavgiften ingår ett stamnamnsbevis samt FIFes och SVERAKs stadgar och regler.
Om du ångrar din ansökan efter att den blivit behandlad av SVERAK och FIFe gäller ingen återbetalning av inbetald avgift.

Skicka den undertecknade blanketten, tillsammans med kvittokopian till din kattklubb (f.v.b. till SVERAK).

Klarläggande: Stamnamn påfört i efterhand

När en “ny” uppfödare får stamnamn och väljer att begära en ny stamtavla på en katt från en tidigare kull, påförs stamnamnet på alla katter i samma kull. Nya stamtavlor utfärdas dock först när så begärs enligt sedvanlig rutin. (beslut SVERAKs styrelsemöte nr 6/08).

Not: “Sedvanlig rutin” innebär ansökan om ersättningsstamtavla.

Rulla till toppen