Överföring & import

Överföring av stambokförd katt

(Information in English speech)

Gällande katter uppfödda i Ryssland – läs här om vad som gäller just nu inom FIFe för dessa katter.

Är din katt registrerad med stamtavla från exempelvis ett svenskt WCF-förbund (till exempel SNRF) eller importerad från ett annat land? Vill du att den ska få en stamtavla från SVERAK? Då måste du ansöka om “överföring”.

* Den originalstamtavla du får för katten ska vara utfärdad och signerad av respektive förbunds officiella stambokförare. SVERAK kräver fullständiga uppgifter för katten; namn, EMS-kod och registreringsnummer (inklusive förbundsbeteckning för berörd katt och bakomliggande fyra generationer). Kontrollera att stamtavlan inom dessa generationer inte innehåller raser som inte är tillåtna att stambokföra inom FIFe.

* Skicka in ansökan om överföring i god tid och så snart du fått originalhandlingar från uppfödaren.Om ändring av ägare sker samtidigt med ändring ska både tidigare och ny ägare underteckna ansökan. Stamtavlan kommer att sändas till kattens nya ägare.

* Transfer/ägarintyg/slipp Oavsett vilket förbund katten önskas överförd från ska dokument bifogas som styrker ägarskapet av katten; exempelvis transfer, överlåtelseavtal, kvitto eller liknande handling. Om den exporterande organisationen använder sig av transfer ska kopia av transfern bifogas ansökan, den kan inte ersättas av ett överlåtelseavtal.
Observera att tex de amerikanska förbunden CFA och TICA använder sig av ägarslippar, du måste stå som ägare på denna slipp om du inte redan står som ägare i stamtavlan. Kopia av slippen bifogas ansökan och kan inte ersättas av ett överlåtelseavtal.

* När omregistrering är klar erhålls SVERAK-stamtavla samtidigt som originalstamtavlan returneras till dig i ursprungligt skick.

Rulla till toppen