Poängberäkning Årets Katt

Vuxen, kattunge/junior & kastrat

BIS, Best in Show vuxen, junior, ungdjur och kastrat – 55 poäng
NOM, Domarens bästa – 45 poäng
BIV, Bäst i variant – 40 poäng
Utöver de 55 poäng som erhålls vid bästa vuxen, junior, ungdjur och kastrat tilldelas ett tilläggspoäng utgörande 0,01 poäng för varje närvarande katt inom respektive kategori och tävlingsgrupp katten tävlat emot (vuxna hanar/honor, kastrerade hanar/honor, ungdjur, juniorer). För de katter som uppnått minimipoängen, medräknas maximalt de fem bästa poänggivande resultaten.

Senior/veteran & huskatt senior/veteran

Bästa Senior/Veteran – 30 poäng
Klassvinnare – 25 poäng
2:a – 20 poäng
3:a – 15 poäng
Utöver de 30 poäng som erhålls vid bästa senior/veteran tilldelas ett tilläggspoäng utgörande 0,01 poäng för varje närvarande senior/veteran inom respektive kategori eller för huskatt antal närvarande huskattseniorer/veteraner. Det krävs att katten har erhållit poänggivande resultat från minst 3 och högst 5 utställningar. De 3-5 bästa resultaten räknas och summeras.

Avelshane/avelshona

För dessa listor gäller de poäng som erhållits på utställning oavsett placering. De tre bästa resultaten summeras och divideras med tre. Katt ska – för att få tävla i klassen – ha minst tre avkommor utställda till bedömning i klass 1-12.

Mer om Avelsklass- se utställningsreglerna § 5.4

Uppfödning

För dessa listor gäller de poäng som erhållits på utställning oavsett placering. De tre bästa poänggivande resultaten summeras och divideras med tre.

Detta gäller utställare, ur vars uppfödning minst fem katter finns utställda till bedömning i klass 1-12. Endast katter som bär uppfödarens FIFe-stamnamn medräknas. Minst en av de utställda katterna måste tävla i klass 11-12. Uppfödaren måste vara utställare på utställningen, dock ej nödvändigtvis med katt från egen uppfödning.

Mer om Uppfödarklass – se utställningsreglerna § 5.4

Huskatt

Bästa Huskatt korthår/långhår – 35 poäng
Klassvinnare – 25 poäng
2:a – 20 poäng
3:a – 15 poäng
Utöver de 35 poäng som erhålls vid Bästa Huskatt tilldelas ett tilläggspoäng utgörande 0,01 poäng för varje närvarande huskatt inom respektive hårlag. Det krävs att katten har erhållit poänggivande resultat från minst 3 och högst 5 utställningar. De 3-5 bästa resultaten räknas och summeras.

Årets:Antal som presenterasMinsta antal poäng
Vuxen hane3205
Vuxen hona3205
Kattunge/Junior5205
Kastrat hane3205
Kastrat hona3205
Senior3 
Veteran3 
Avelshane3 
Avelshona3 
Uppfödning3 
Huskatt långhår3 
Huskatt korthår3 
Huskatt, senior3 
Huskatt, veteran 3 
Rulla till toppen