Intyg för hon- och hankatt

Intyg insänds – tillsammans med övriga handlingar till din (ägaren av honkatten) klubb – när katten används första gången i avel. När intygen registrerats av SVERAK en gång behöver de inte sändas in på nytt nästa gång katten används i avel.

Använd gärna funktionen ladda upp intyg som finns i Mina sidor. 

De katter som har alla nödvändiga avelsintyg införda i SVERAKs stambok har även symbolen Avelsintyg bredvid sig. Katten är då möjlig att väljas vid stambokföring av kull online.

  • NUA-intyg – veterinärintyg som visar att katten (hona & hane) inte har eller har haft navelbråck. 
  • NORM-TEST för hankatt –  veterinärintyg som visar att hankatten har normalstora och normalt belägna testiklar. Observera! Hankatten ska vara minst sex månader gammal när intyget utfärdas.
  • ID-intyg – intyg som visar att katten är ID-märkt (ofta redan registrerat i samband med ägarändring).
  • HUA-intyg (vid helvit katt (EMS-kod w)) – Hörselintyg utan anmärkning.
  • Intyg vid hälsoprogram

Som intyg godkänns (obs, räcker med kopior):

  • intygande infört i avsedd ruta i hälsofolder/gammal stamtavlas omslag
  • besiktningsintyg (observera, ålder för NORM samt för giltighet som hörselintyg så måste veterinären uttryckligen skrivit att katten är hörande)
  • bild ur pass (glöm inte att även bifoga kopia på sidan med ID-nr – då ser man på passnumret att det är samma katt som avses)
  • övrigt intyg utfärdat av veterinär
  • DNA-svar från laboratoriet

Särskilt rörande hörselintyg. Godkänt så kallat “klapptest” är tillräckligt för att en veterinär skall kunna intyga godkänd hörsel. Det är dock en rekommendation att man gör ett BAER-test, om man avser att fortsätta använda katten till avel.

Viktigt för ALLA intyg

ID-nummer ska framgå på alla veterinärintyg (samt DNA-svar) vilken katt som intyget avser!

Rulla till toppen