FindUs - Kattförbundet SVERAKs stambok på nätet

FindUs
Om FindUs

Genom FindUs får du åtkomst till Kattförbundet SVERAKs stambok och hittar du samtliga, av SVERAK stambokförda, raskatter. Här kan du enkelt söka fram en katt och se stamtavlan i 3-8 generationer, se lista över avkommor, göra provparningar och se inavelsgrad. Dessutom kan du se hälsoinformation där inkomna DNA-tester visas (gäller primärt de raser där hälsoprogram finns inom FIFe/SVERAK).

Uppdatering av FindUs – från SVERAKs stambok – sker mer eller mindre i realtid. De uppgifter du ser i FindUs är de uppgifter som finns i stamboken.

Läs om hälsoprogram.

Hur du söker efter katter i FindUs 

Sökning sker genom urval av en eller flera urval.

Det finns en bockruta efter första sökfältet. Som standard är den ibockad (“Sök efter hela sökuttrycket”). Bockar man ur den så söker FindUs på alla kombinationer av sökuttrycket annars söker FindUs ordagrant efter det sökuttryck som du angett. Sorteringen fungerar inte om man söker med rutan urbockad. I det fallet presenterar FindUs istället det mest relevanta resultatet högst upp.

 • Reg nummer, namn och/eller stamnamn
  • reg nummer
   skriv siffrorna i registreringsnumret (inte “SVERAK LO” eller “RX”)
   eller
  • namn och/eller stamnamn
   Ange kattens fullständiga och korrekta namn eller del av namnet. När det gäller sökning i FindUs är det skillnad på accent (som sätts över en vokal i stavelse som ska betonas) och apostrof. Om man söker ett specifikt stamnamn med accent (`´finns grav och akut till vänster om backsteg) istället för apostrof (’ till höger om ä-tangent) hittar inte FindUs några katter.
 • Ras
  Sök i rullmenyn alternativt skriv rasens namn i rutan (vid behov bläddra med nedåtpil)
 • Kön
  Ange kön om du vill begränsa sökningen
 • Nationalitet
  Sök i rullmenyn, till exempel skriv landet i rutan (vid behov bläddra med nedåtpil).
  När du söker på Sverige omfattar sökningen alla stambokförda katter i Sverige, alltså inte endast SVERAK
 • Född från och med år / Född till och med år
  Ange årtalet ÅÅÅÅ – det går inte att göra urval genom ÅÅÅÅ-MM-DD
 • Sortering
  Välj om du vill sortera efter; “Namn”, “Reg nr” eller “Född”

När du gjort dina urval klicka på “sökknappen” – listan över resultat visas nedanför urvalsrutorna. Listan visar maximalt 1 000 katter.

Tips: För att minimera antalet önskade träffar – ange fler än ett urvalskriterium ex.vis namn och ras

När du hittar den katt du vill titta närmare på klickar du på kattens namn – då visas kattens stamtavla.

Kattens stamtavla i FindUs

Stamtavlan visas med 4 generationer – du kan välja att se 3-8 generationer och på så sätt se inavelsgraderna. Vill du vandra längre bak i stamtavlan klickar du på den katt du vill se mer av. I stamtavlan markeras återkommande katter genom att varje individ får samma bakgrundsfärg (ger en indikation på inavelsgrad).

Utöver kattens eventuella stamnamn samt egennamn hämtas fler uppgifter från SVERAKs stambok; ras, född, kön, EMS-kod, reg.nr med flera. Läs mer om stamtavla för raskatt här.

På en stamtavla anges fenotyp (det faktiska färgmässiga utseende som katten har) och om fenotypen skiljer sig från genotypen skrivs fenotypen inom parentes. Om katten har både en genotyp och en fenotyp angiven, så är färgen i klartext alltid genotypen.

När det gäller rasspecifik färg eller mönster, till exempel EMS-kod 33 för helig birma och siames (som ju är maskade raser), EMS-kod 31 på burma och EMS-kod 01 på turkisk van anges inte detta. EMS-kod a anger att katten är blå och eftersom korat och russian blue är “blå raser” anges inte detta och parentes med EMS-kod är tom ().

I fältet “Avkommor” kan du se det antal avkommor som katten har registrerat efter sig i SVERAKs stambok. Genom att klicka på uppgiften kommer du till ny sida, sorterad efter avkommornas födelsedatum, där det framgår vilken katt som berörd katt är parad med samt uppgifter om katterna i vardera kull.
Om avkomman står utan registreringsnummer indikerar det att katten är exporterad och att aktuellt registreringsnummer saknas.

Inavelsgraden anger andelen släktskap mellan kattens föräldrar genom beräkning i procent av angivna generationer. Att beräkna inavelsgrad kan till synes vara en komplex ekvation men förenklat kan sägas att om man parar närbesläktade katter blir inavelsgraden:

 • 25 % vid parning med syster eller bror eller med mor eller far
 • 12,5 % vid parning med morförälder eller farförälder eller halvsyster eller halvbror
 • 6,25 % vid parning med kusin
  I FindUs är inavelsgraderna är beräknade enligt Wright’s Equation.

Hälsointyg/hälsostatus

Hälsointyg (hälsostatus) som inkommit till SVERAKs kansli registreras i SVERAKs stambok och visas som en liten flagga Hälsostatus vid berörd katt. Detta gäller alla stambokförda katter oavsett ras och gäller de flesta testresultat (HCM, PRA, PKD  m.fl). Läs om hälsoprogram och hur du sänder testresultat.

Genom att välja aktuellt hälsoprogram för rasen “översätts” även flaggan med färgkodning så du direkt ser om katten är testad “normal”, “bärare” eller “affekterad”.

Sedan november 2021 finns även symbolen Avelsintyg som visar att katten har nödvändiga avelsintyg införda i stamboken. I anslutning till det införandet gjordes en automatisk körning på katter som tidigare använts i avel och som kunde anses vara aktuella för fler kullar. Därav saknas denna symbol på äldre katter.

Provparning 

Vill du göra en provparning med berörd katt kan du starta genom att välja katten som hane eller hona.

Även om berörd katt är en hane kan du vid provparning välja honom som en hona – det är inavelsgrad som räknas och därför spelar det ingen roll vilket kön som anges. Inavelsgraden räknas ut utefter stamtavlan/bakgrunden och det går att få en översikt över en “tänkt” katts avkommor.

Katter i databasen…

Den 21 mars 1993, nästan på dagen 46 år efter att den första stamtavlan utfärdats skedde en milstolpe i förbundets historia – den datoriserade stamboken invigdes! Aktuella katter som förekom i stamtavlor lades successivt in i databasen och datautskrift av stamtavlor skedde under hösten 1993 – för alla kategorier och importer. Våren 1999 bytte förbundet stambokföringsprogram på nytt – denna gång till ”SESAM”, ett specialtillverkat program som även omfattar bland annat adress-, stambok- och stamnamnsregister.

Den 17 mars 2012 fick webbesökare ta del av FindUs – SVERAKs stambokföring på nätet som vid premiären innehöll 300 202 katter!

Ett gigantiskt arbete skedde före premiären – och fortsatt fram till mitten av 2013 – med att dataregistrera katter från gamla registerkort (kopior av stamtavlor).

Idag har SVERAK hela sin stambok på nätet med några undantag; vi saknar en pärm med registerkort över helig birma (mitten av 1970-talet) och den första pärmen med orientaler. Har du gamla stamtavlor där dessa raser finns – och som innehåller katter som du inte hittar i FindUs – då tar vi gärna emot kopior så vi kan komplettera vår stambok.

Rulla till toppen