Stadgar och regler

Stadgar & regler etcFIFes och SVERAKs stadgar och regler är rättesnöret och “styrande dokument” för hela SVERAK; klubbar, enskilda klubbmedlemmar, SVERAKs styrelse, funktionärer. Vid oklarheter i de översatta reglerna gäller alltid den engelska originaltexten som finns i reglerna på FIFes hemsida

Det kan förekomma komplettering till FIFes regeltext via “Nationella regler” (SVERAK-tillägg) – dessa regler gäller bara inom SVERAK. De står antingen med kursiv stil under berörd paragraf i FIFes regler eller med paragrafhänvisning till de nationella reglerna.

Hitta i stadgar och regler
Två tips för att enkelt hitta det du söker i stadgar och regler
1. Använd innehållsförteckningen
2. Om du läser på nätet – använd sökfunktionen (Ctrl+F) och sök ord du letar efter.
SVERAKs stadgar (PDF)

inkluderar även grundregler – gäller från SVERAK årsmöte 2023 till årsmöte 2024 – samt bilaga; FIFes statuter och generella regler – gäller från 230101

FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring (PDF)

är översatt från FIFes “Breeding and registration rules” och inkluderar hälsoprogram inom FIFe och SVERAK – läs engelsk version på FIFes hemsida.

FIFes och SVERAKs regler för utställning (PDF)

är översatt från FIFes “Showrules” och är kompletterade med nationella tillägg –  – läs engelsk version på FIFes hemsida.

Klarläggande för utställare

FIFes regler för domare och elever 

finns på FIFes hemsida

Regler för domare och domarelever är inte översatt och ingår inte heller i den tryckta version som finns att köpa.

Rulla till toppen