UppfödarEttan

I Mina sidor så ser du när kurserna startar och varje kurs är begränsad till max 20 personer (minimum 15 personer). Kursen är digital och äger rum med 6 digitala ”träffar” där ni samtalar kring det aktuella avsnittet samt diskuterar i grupp olika frågeställningar. I utbildningsmaterialet så finns det även inspelade föreläsningar som du tar del av. Utbildningen genomförs i samarbete med Studiefrämjandet och studiematerialet finns via en studieplattform som heter Learnster (ny från 2024), dit deltagare får inloggning till. Efter genomgången utbildning så avlägger man ett kunskapstest.

När det gäller närvaro för kursen får man endast missa 1 gång. Deltagare som av någon anledning missar fler gånger kommer att få möjlighet att ta igen dessa tillfällen. Några i utbildningsgruppen kommer att samla upp dessa deltagare och ta den utbildningen vid ett senare tillfälle.

Väljer man att inte ta igen dessa tillfällen man missat kommer man att få betala en ny utbildningsavgift och göra om utbildningen helt.

Priset för att gå UppfödarEttan är 990 kr.

Frågor gällande utbildningen? Läs mer via menyn eller kontakta SVERAKs utbildningsansvarig, Roseanne Forslund: roseanne@sverak.se

UppfödarEttan innehåller följande avsnitt:

Del 1 – Uppfödaransvar

Lagstiftning och Jordbruksverkets föreskrifter (JBV)
FIFes- och SVERAKs stadgar och regler för uppfödning samt för stambokföring
Ansvar gentemot köparen
Målbild för din uppfödning
Ramar för att hålla avelsdjur

Del 2 – Grundläggande genetik

Färger och mönster
Ärftliga sjukdomar
Defekter

Del 3 – Reproduktion & grundläggande hälsa

Infektionssjukdomar
Näringslära och foder
Honkattens löpcykel och hankatten
Parningsavtal
Parning
Dräktighet

Del 4 – Honan & kullen

Förlossning
Komplikationer i samband med förlossning
Honan och ungarna
Från födsel till 12 veckor
Socialisering
Kattungen i relation till gruppen

Del 5 – Kattungar

Komplikationer under den första tiden
Sjukdomar
Defekter
Könsbestämning
Färgbestämning

Del 6 – Uppfödarens administration

Stambokföring
Försäkringar
Veterinärbesök
Sälja kattungar
Ekonomi och tid för din uppfödning

Snabbspår för uppfödare för att genomföra UppfödarEttan

Du som känner att du har tillräckligt med kunskap och erfarenhet kan ha möjlighet att avlägga testet för UppfödarEttan direkt. Denna möjlighet är öppen från 1 oktober 2022 till och med 31 december 2024.

Du behöver uppfylla följande:

  1. Du ska ha varit uppfödare i SVERAK/FIFe minst 10 år, räknat från första SVERAK/FIFe-stambokförda kullens födelsedatum.
  2. Du ska vara diplomerad sedan tidigare
  3. Du ska ha fött upp minst 20 kullar inom SVERAK/FIFe

Kostnaden för att enbart avlägga testet är 990 kr.

Här finns info för dig som vill ansöka om snabbspåret.

Rulla till toppen